Genealogie

Nuth, een historie in Beeld

Nuth heeft een rijke historie en gelukkig zijn er een aantal personen die de moeite genomen hebben de geschiedenis van Nuth, uit verder of recenter verleden en vanuit hun interesse en perspectief te beschrijven.
Zonder anderen tekort te willen doen zijn Miel Bruls, Lei Coenen, Paul Potgens en Hub Ritzen daarvan prachtige voorbeelden. Mooie verhalen waar mogelijk geïllustreerd met tekeningen, schetsen en, indien voorhanden, zelfs foto's.

Index op de gichtregisters van de Schepenbank Houthem

Houthem-St.Gerlach, december 2010

De Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach heeft, in een zeer beperkte oplage, een nieuw boekwerk "Index op de gichtregisters van de Schepenbank Houthem" laten drukken. Op het twaalftal gichtregisters van de Bank Houthem over de jaren 1621 – 1795 bestond geen totaalindex, zodat steeds de afzonderlijke handgeschreven indexen geraadpleegd moesten worden. Sommige delen bevatten zelfs geen index

Pagina's

Subscribe to RSS - Genealogie