Kennis

Soundtoll register online

De Sonttolregisters (STR) vormen de administratie van de tol die de koning van Denemarken hief ov

Zoeken in Archief bij RHCL

Wist u dat u op de site van het RHCL ook kan zoeken in de collecties van het RHCL en SHCL? En dat u daar aktes van de Burgerlijke Stand, maar ook andere archieven kan vinden. Kijken we naar de Burgelijke Stand dan vinden we daar gegevens tot 1960 terug. Het betreft dan overlijdens gegevens. Maar dat is niet het enigste. Men kan ook gegevens vinden van personen die lid waren van bijvoorbeeld de mijnwerkersbond. Met deze link komt u rechtstreeks op dez Zoekpagina. Als u nu "Berns" in geeft dan ziet u dat er in verschillende sectie iets gevonden wordt, namelijk bij:

Historische kranten online

Sinds kort staan bij de Koninklijke Biblibiotheek historische kranten online. Het is een selectie van landelijke, regionale, lokale, Nederlands-Indische, Surinaamse en Antilliaanse kranten en extra titels uit 1940-1945.

Bidprentjes universiteit Keulen

Sinds kort heeft de universiteit van Keulen (D) een gedeelte van hun archief ook digitaal beschikbar. Het betreft onder andere bidprentjes, maar ook oude publicaties van de Maasgouw, het blad van het Limburgs Gescheid- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG)

Website het archief in Sittard-Born-Geleen vernieuwd

Onlangs is de website van het archief in Sittard-Born-Geleen vernieuwd. Behalve de nieuwe website heeft men ook een nieuwe naam, namelijk "Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen".

Subscribe to Kennis