Prostitutie in de Negentiende Eeuw

Genealogie en onderzoek doen naar het verleden is hot. Door het online komen van oorspronkelijke gegevens wordt de toegankelijkheid eenvoudiger. In de blog van Wilma van den Brink is te lezen en te volgen hoe ze haar onderzoek heeft gedaan, en nog doet, naar dit onderwerp. Haar blog is hier te vinden.