Lezing

Over de wortels van de Limburgse taal

Samen gaan we op zoek naar de wortels van de Limburgse taal. Wat is de ontstaansgeschiedenis van onze streektaal? Wat zijn de typische kenmerken? Waarom is er zoveel variatie in de Limburgse dialecten, in België nog meer dan in Nederland? We onderzoeken de spelling van het Limburgs, in Nederland en in België. Ook de UNESCO-atlas van de bedreigde talen nemen we onder de loep. Ook leven er verschillende meningen over het behoud van de dialecten: welke zijn ze, en wat is het achterliggende denken?

dinsdag, 15. maart 2016 - 19:30 tot 22:00

DNA EN GENEALOGIE

In de laatste decennia is veel bekend geworden over de erfelijkheid van alle levende wezens door middel van DNA onderzoek. Dat DNA iets te maken had met erfelijkheid werd ruim 100 jaar geleden ontdekt. Toen ruim 50 jaar geleden nieuwe analysetechnieken en de computer z’n intrede deden in de wetenschap, werden in een rap tempo allerlei nieuwe mogelijkheden ontdekt. In de presentatie zal Bert van Laer kort uitleg geven over de voorgeschiedenis. Vervolgens zal uitleg gegeven worden over de mogelijkheden die DNA onderzoek biedt aan de genealogen. Daarbij wordt ingegaan op het feit dat bepaalde DNA eigenschappen alleen via de mannelijke lijn vererven en andere alleen via de vrouwelijke lijn.

woensdag, 3. december 2014 - 19:30

Lezing & Demonstratie WieWasWie

De lezing wordt verzorgd door de heer Fred Baltus, voorzitter van de HCC regio Midden en Zuid-Limburg, adviseur HCC!genealogie en secretaris van de Sectie Genealogie van het Koninklijk LGOG. Hij zal u een uitgebreide presentatie geven over de website WieWasWie, die jarenlang voorafgegaan werd door Genlias en is ‘overgenomen’ door het Centraal Bureau voor Genealogie.

vrijdag, 14. november 2014 - 20:00

Genealogisch onderzoek in de meierij van 's-Hertogenbosch

De meierij van 's-Hertogenbosch was van oudsher het noordoostelijke kwartier van het hertogdom Brabant. Tijdens de tachtigjarige oorlog werd het, met het noordelijk deel van het kwartier van Antwerpen, afgescheiden van de rest van het hertogdom. De vrede van Munster in 1648 formaliseerde de scheiding tussen de noordelijke en zuidelijke provinciën van de Nederlanden. Het noorden ging verder als de Republiek der Verenigde Nederlanden, de zuidelijke gewesten bleven de Spaanse (later: Oostenrijkse) Nederlanden. De grens liep dwars door de oude hertogdommen Brabant en Limburg. Staats-Brabant werd als generaliteitsland voortaan rechtstreeks bestuurd door de Staten-Generaal in Den Haag.

vrijdag, 19. september 2014 - 19:30 tot 22:00

De geschiedenis van de Roerstreek

De geschiedenis van de Roerstreek aan de hand van het leven van Hendrik Joseph Michiels van Kessenich (1770-1825)

Tweehonderd jaar Koninkrijk en Oranje?

Vanaf het najaar 2013 tot in 2015 wordt herdacht dat tweehonderd jaar eerder de Nederlandse staat werd gesticht met opeenvolgende leden van het huis van Oranje als staatshoofd. Als openbaar startpunt geldt onder meer de landing van Willem I in Scheveningen in november 1813. Aan deze en de volgende gebeurtenissen in het westen van het land had het huidige Limburg, zeker het gedeelte ten oosten van de Maas, geen aandeel. Deze gebieden, waaronder de Roerstreek, werden pas op 12 mei 1815 overgedragen aan de vertegenwoordigers van Willem I.

dinsdag, 13. mei 2014 - 20:00

Limburg op de kaart gezet

‘Tegenwoordig betekent op de kaart zetten iets anders dan vroeger. Nu gaat het over jezelf op de juiste manier bekendmaken en profileren. Toen ging het over het in kaart brengen van een streek of plaats. De titel ‘Limburg op de kaart gezet’ suggereert dat er hele oude kaarten zijn waarop het grondgebied van de huidige Nederlandse provincie Limburg staat. Het heeft echter tot in de negentiende eeuw geduurd voordat een dertigtal gebiedjes op een kunstmatige manier bij elkaar werden gebracht en bij de afscheiding van België in tweeën werden opgedeeld. De grenzen van onze provincie Limburg dateren van 1843. In de lezing wordt de geschiedenis van Limburg op kaarten toegelicht. Dat gebeurt met behulp van kaarten van vóór en vanaf de negentiende eeuw.

dinsdag, 29. april 2014 - 20:00

Pagina's

Subscribe to RSS - Lezing