ALV Sectie Genealogie en lezing over "De adellijke familie van Keverberg van Kessel 1798 – 1903"

De ALV van 13:00 - 14:30 is alleen toegankelijk voor de leden van de sectie genealogie van het LGOG. Andere belangstellende zijn vanaf 14:30 welkom.

Lezing  : De adellijke familie van Keverberg van Kessel 1798 – 1903 door Ton Hendricks
 
De spreker:
A.J.G. (Ton) Hendricks (Kessel 1942), studeerde voor onderwijzer aan de kweekschool van het Bisschoppelijk College te Roermond.
 
Zijn hele werkzame leven was hij onderwijzer aan de basisschool te Kessel, een functie die hij met liefde voor geschiedenis en historie, met veel verve heeft uitgeoefend. Hij was lange tijd actief als raadslid en wethouder van de voormalige gemeente Kessel. In 1975 werd hij lid van het LGOG.
 
Hij is auteur van diverse publicaties en artikelen op het gebied van de historie van het dorp Kessel en het kasteel de Keverberg en zijn bewoners. Bekend zijn o.a.: De Keverbergs te Kessel van1786 tot 1876 in: De Maasgouw 99 (1980), 19; en: Enige bijzonderheden uit het leven van Karel Lodewijk Willem Joseph van Keverberg van Kessel in: De Maasgouw 118 (1999) 13 -32. Enkele boeken van zijn hand zijn : “Kessel toen en nu” (1977) en “Kessel, Maasdorp met een rijke historie”, Venlo 1981. Ook is hij actief lid van de Studiegroep Land van Kessel.
Momenteel is Ton Hendricks druk met zijn functie als secretaris van het bestuur van de Stichting De Keverberg. Onder leiding van dit bestuur werken vier werkgroepen aan de realisatie van de herbouw van het kasteel.
Kasteel De Keverberg is zonder twijfel het belangrijkste cultuurhistorische gebouw voor Kessel, maar ook voor de wijde omgeving. Dit duizendjarige monument heeft het ontstaan en de ontwikkeling van de gehele regio mede bepaald.
 
De lezing:
Het kasteel van Kessel werd in de 18e eeuw via huwelijk door de familie Van Keverberg verworven.
De PowerPoint-presentatie van Ton Hendricks zal gaan over de familieverhalen van de twee laatste generaties Van Keverberg van
Kessel, beginnende bij Karel Lodewijk (1768 –1841) en eindigend met zijn kinderen: Karel (1823-1903), Frederik (1825-1876), George (1827-1841) en Elfrida (1832-1910).
 
Karel Lodewijk baron van Keverberg was een Europeaan avant la lettre en een vurige pleitbezorger van De Verlichting. Hij kreeg een uitgebreide opleiding. Hij studeerde filosofie, rechten en economie. Ook volgde hij colleges over de rechten van de mens.
 
Hij speelde een belangrijke rol in het politieke en culturele klimaat in de Franse Tijd in Duitsland (Kleef en Osnabrück), België (Antwerpen, Gent en Brugge) en Verenigd Koninkrijk der Nederland (hij was minister van Staat). Van zijn vier kinderen speelden baron Frederik (ook “baron Frits” genoemd) in Kessel en baron Karel in Haelen een plaatselijke rol in de politiek en gemeenschap.
 
 
Kijk voor het complete programma op de site van de Sectie Genealogie.
 

 

 

Datum: 

25-05-2013 13:00 tot 17:00

Locatie: 

Dorpscentrum ’t Kerkeböske
Aan de Koeberg 3
5988 NE
Helden