Boeven in de familie

Boeven in de familie' is een van de onderwerpen die op zaterdag 2 maart a.s. aan de orde komt op de eerste landelijke genealogie dag die de interessegroep Genealogie van de Hobby Computer Club (HCC) in Baarn organiseert.

Het tweede onderwerp behelst hoe verkregen familie historische informatie of stamboom gegevens in boekvorm te publiceren. Leonard van Kessel, secretaris HCC!genealogie: "Beide onderwerpen hebben in ieder geval de interesse van onze leden. Zij noemden deze en een aantal andere onderwerpen in een onlangs gehouden ledenenquête." Van Kessel erkent dat je het nooit iedereen naar de zin kunt maken. "Wij houden gemiddeld één keer per jaar een enquête en vragen de leden dan ook om onderwerpen. Aan ons de taak om dan een goede mix te vinden tussen onderwerpen die van belang zijn voor de beginnende stamboomonderzoeker en zij die al wat verder zijn en over veel meer ervaring beschikken.

Boeven

Hans van Felius, in het dagelijks leven senior medewerker van het Noord-Hollands Archief, tekent voor het onderwerp 'Boeven in de familie'. Het begon met een toevallige vondst in het Rijksarchief in Noord-Holland die weer leidde tot een vraag aan het Zeeuws Archief in Middelburg of daar wat te vinden over gevangenen in Zeeland in de negentiende eeuw? De toevallige vondst in Noord-Holland betrof een inschrijving als gevangene van zijn oom en opa, ome Kees van Felius. Maar ook zijn broers en ouders kwamen met justitie in aanraking. Waarom zit ome Kees in Holland en waarom was hij veroordeeld door het gerechtshof in Hoorn. Het archief van Hoorn is verloren gegaan, maar het militair archief zegt dat hij in 1880 veroordeeld was voor het stelen van een stuk kaas en zes sigaren, wat hem op oneervol ontslag uit militaire dienst kwam te staan. Zijn Zeeuwse familie zat meestal voor stropen en strandjutten in de gevangenis. Je komt in de gevangenis voor voorarrest en veroordelingsgegevens kun je vinden in de archieven van de rechtbank. Het proces verbaal geeft de naam van de verdachte en de getuigen, het vonnis en de rechtsgang van dit proces. In de dossiers zitten verhoren, getuigenverklaringen, bewijsstukken, het vonnis en de uiteindelijke straf.
Door dit soort vondsten beginnen mensen in een stamboom te leven en vormt zo een waardevolle aanvulling van de kale stamboom. Zo worden personen toch wat bekender en kom je te weten hoe zo'n persoon in de maatschappij functioneerde.
Eigenlijk een ongewoon verhaal over gewone mensen; mensen die we allemaal in de familie kunnen hebben.

Boek

Dick van de Heg verzorgt de lezing over het zelf uitgeven van een boek over een familiegeschiedenis. Voordat je daar aan begint moet je een aantal keuzes maken. Zoals beschrijf je alle familieleden of tot een bepaalde generatie, hoe breed ga je in het gebruik van je bronnen, plaats je foto's en delen van akten, hoe druk je die af en welke resoluties gebruik je daarbij, welk formaat boek wil je en wat is de omvang van het aantal pagina's en wat kost het en is het haalbaar? Van Heg is secretaris van de Vereniging Veluwse Geslachten.

Waar

De bijeenkomst wordt gehouden in zalencentrum Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, 3743 KN Baarn, op loopafstand van het station, aanvang 11 uur, toegang gratis.

Interessegroep Genealogie

De Interessegroep Genealogie van HCC is een levendige groep die adviseert over bijvoorbeeld genealogische softwarepakketten en de mogelijkheden van internet op dit gebied. De groep biedt een omvangrijk netwerk om kennis en ervaringen uit te wisselen en geeft cursussen door heel het land. Daarnaast exploiteert zij een tweetal websites: de nieuwssite http://genealogie.hcc.nl en www.stamboom.nl

Datum: 

02-03-2013 11:00

Locatie: 

Zalencentrum "Het Brandpunt"
Oude Utrechtseweg 4a
3743 KN
Baarn