DNA EN GENEALOGIE

In de laatste decennia is veel bekend geworden over de erfelijkheid van alle levende wezens door middel van DNA onderzoek. Dat DNA iets te maken had met erfelijkheid werd ruim 100 jaar geleden ontdekt. Toen ruim 50 jaar geleden nieuwe analysetechnieken en de computer z’n intrede deden in de wetenschap, werden in een rap tempo allerlei nieuwe mogelijkheden ontdekt. In de presentatie zal Bert van Laer kort uitleg geven over de voorgeschiedenis. Vervolgens zal uitleg gegeven worden over de mogelijkheden die DNA onderzoek biedt aan de genealogen. Daarbij wordt ingegaan op het feit dat bepaalde DNA eigenschappen alleen via de mannelijke lijn vererven en andere alleen via de vrouwelijke lijn.

Met DNA onderzoek kan eigenlijk de complete historie van de mensheid in kaart gebracht worden door de patronen van “mutaties” te volgen. Bepaalde stammen kwamen vanuit Afrika, via Zuid-Europa in onze streken terecht, andere weer via Azië en Rusland. Dit alles kan getraceerd worden met DNA onderzoek. Korter terug in de tijd kan met behulp van DNA onderzoek, bij twijfel over de genealogische verwantschap, een genetische verwantschap aangetoond worden (of juist niet). Dit alles hangt samen met de uitkomst van DNA onderzoek, waarbij zowel de mannelijke als de vrouwelijk afstammingslijn onderzocht kan worden.

Bij genealogisch onderzoek komen we, vroeger of later, twijfels tegen. Omdat oudere bronnen soms ontbreken of verloren zijn gegaan is genealogische verwantschap, in sommige gevallen, zeer aannemelijk te maken, maar het bewijs kan dan niet voor de volle honderd procent geleverd worden. Genetisch (DNA) onderzoek kan dan misschien een uitkomst bieden. In de lezing wordt vervolgens ingegaan op de logische stappen van het genealogisch onderzoek. Gedegen bronnenonderzoek is nodig om fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Met name bij het onderzoek naar de voorouders in de 17e en  18e eeuw worden nogal eens fouten gemaakt omdat de oorspronkelijke bronnen niet geraadpleegd worden.

Bij het eigen stamboomonderzoek van de familie Van Laer kwam de spreker fouten en onzekerheden tegen. Dit vermoeden werd versterkt toen Bert van Laer een verre neef tegenkwam (10 generaties terug) waarvan het familieverband zeer aannemelijk was maar niet honderd procent bewezen kon worden. Bert en de verre neef (Jean Van Laer uit België) deden in 2008 allebei mee aan het project “Zonen van Adam”, een DNA & Genealogie project van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW) en de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV), uitgevoerd door de Universiteit Leiden. Dit project, waaraan ruim 400 mensen deelgenomen hebben, heeft veel verrassende resultaten opgeleverd, ook voor de familie Van Laer.

Tijdens de lezing worden de resultaten van dit onderzoek duidelijk gemaakt, maar wordt ook uitgelegd wat wel en wat niet gedaan kan worden met DNA & Genealogie.

Voor convocaat klik hier!

Voor leden gratis, niet leden €2,-

Datum: 

03-12-2014 19:30

Locatie: 

Brasserie “De Beurs”
Markt 7
Maaseik (B)