Limburg op de kaart gezet

‘Tegenwoordig betekent op de kaart zetten iets anders dan vroeger. Nu gaat het over jezelf op de juiste manier bekendmaken en profileren. Toen ging het over het in kaart brengen van een streek of plaats. De titel ‘Limburg op de kaart gezet’ suggereert dat er hele oude kaarten zijn waarop het grondgebied van de huidige Nederlandse provincie Limburg staat. Het heeft echter tot in de negentiende eeuw geduurd voordat een dertigtal gebiedjes op een kunstmatige manier bij elkaar werden gebracht en bij de afscheiding van België in tweeën werden opgedeeld. De grenzen van onze provincie Limburg dateren van 1843. In de lezing wordt de geschiedenis van Limburg op kaarten toegelicht. Dat gebeurt met behulp van kaarten van vóór en vanaf de negentiende eeuw.

Limburg was lang een lappendeken van delen van staten en hertogdommen, van heerlijkheden en kleine vorstendommen, van stadstaat Maastricht en vele andere gebiedjes. Pas toen de grote mogendheden na de overwinning op Napoleon in Wenen Europa gingen verdelen ontstond Limburg. Niemand hield rekening met de wensen van de bevolking. Zelfs de naam Limburg was een willekeurig bedenksel. Een gevolg van de complexe voorgeschiedenis van Limburg is dat de kaarten verspreid bewaard worden over heel Europa. Kaarten waren vaak niet erg betrouwbaar. Militairen hadden behoefte aan stafkaarten en zij maakten steeds nauwkeuriger kaarten. Onder de opkomst van het centralistische bestuur in de 16e eeuw ontwikkelde de stafkaart zich als beleidsinstrument snel en werd de kwaliteit steeds beter. Het maken van kaarten werd een beroep. In tegenstelling tot in het Noorden vervaardigden militairen tot in de negentiende eeuw de kaarten in de Zuidelijke Nederlanden. In de lezing zullen voorbeelden van kaarten vanaf de 16e eeuw getoond worden. De lezing wordt afgesloten met een discussie over hoe we kaarten nog beter kunnen gebruiken voor het ‘op de kaart zetten’ van de Heemkundevereniging Roerstreek’.

Op dinsdag 29 april aanstaande zal door de heer Willem Wolters een lezing worden gehouden Thema: de ontwikkeling van de cartografie vanaf de Franse tijd. De lezing begint zoals gebruikelijk om 20.00 uur en is ook voor niet-leden toegankelijk tegen een bijdrage van € 2,50 p.p. Aanmelding is wenselijk. Dat kan telefonisch nr. 532895 of via email: info@roerstreekmuseum.nl De inleider stuurde ons een korte inhoud van zijn lezing.

Datum: 

29-04-2014 20:00

Locatie: 

Roerstreekmuseum St. Odiliënberg
Kerkplein 10
6077 AA
Sint Odiliënberg