Overslaan en naar de inhoud gaan

Genealogie is kennis en informatie delen! Sinds 2005.

Weblinks

Selecteer hieronder een categorie en klik dan op het loepje. Er komt nog een zoekfunctie met een willekeurige tekst.
Archieven & Beeldbanken
Link oké
Digitale bibliotheek voor de nederlandse letteren

Site met o.a. literatuur, maar ook met Atlassen en kaarten vanaf de middeleeuwen!

Duiste online kerkboeken

Volgens de site

Duitse Katholieke Archieven

Verwijzing naar de duitse katholieke archieven.

Europees Archieven Portaal

Het Archieven Portaal Europa geeft toegang tot informatie over het archiefmateriaal van verschillende Europese landen, plus informatie over archiefinstellingen verspreid over het hele continent.

Het geheugen van Nederland

Het Geheugen van Nederland is een grote digitale verzameling van illustraties, foto’s, teksten, films en audiofragmenten, afkomstig van tal van Nederlandse culturele instellingen.

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

 Deze site bevat o.a. afbeelding van grafmonumenten op de Belgische kerkhoven en dus interessant voor de genelaogen!  Hieronder een beschrijving zoals deze op de site staat.

Nederlands instituut voor Oorlogsdocumentatie

Eén van de hoofdtaken van het Instituut is het verrichten van onderzoek naar de geschiedenis van Nederland én Nederlands-Indië vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. In de loop der jaren is een solide reeks instituutspublicaties ontstaan. Daarnaast zijn vanzelfsprekend ook tal van individuele publicaties verschenen.

Nederlandse plaatsen

Site met namen van nederlandse plaatsen.

Soundtolregisters Online

Op deze site zijn de tolregsiters te vinden van de schippers die de Sont zijn gepasseerd en de tol moesten afdragen aan de Koning van Denemarken.

 

Voorouders zoeken in UK

Op zoek naar voorouders in het Verenigd Koninkrijk. Dit is het startpunt. Een site met veel waardevolle informatie. U kunt ook akten digitaal, tegen betaling, inzien.