Overslaan en naar de inhoud gaan

Genealogie is kennis en informatie delen! Sinds 2005.

Latijns woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina
Helaas werkt de woordenlijst niet bij elke Letter. Je kunt dan beter de zoek pagina gebruiken.
( (1) - (1) A (372) B (82) C (474) D (224) E (150) F (160) G (73) H (68) I (218) J (60) L (91) M (155) N (106) O (90) P (311) Q (56) R (73) S (285) T (87) U (55) V (112)
Latijn Aflopend sorteren Vertaling
A dato

van de dag af

a dessein

naar een ontwerp

a dorso

op de rugzijde

a iudice ex officio supplicans

aan de rechter op grond van diens ambt verzoekende

a lapide

door een steen

a me pastore baptizatus

door mij pastoor gedoopt

a nativitate

sinds de geboorte

a priori

van te voren

a, ab

van, van..af

A.C

anno Christi

A.D.

anno Domini

a.f.

alia fine

a.l.

alio latere

a.l.m.

artium liberalium magister

a.m.

ante meridiem

a.r.d.

admodum reverendus dominus

a.u.s.

actum ut supra

ab infantia

vanaf zijn kinderjaren

ab instantie absolvere

van het ten laste gelegde vrijspraken

ab intestato

(erfgenaam) bij gebrek aan testament

ab obstetrice baptisatus est

is gedoopt door de vroedvrouw

abamita

zuster van de betovergrootvader, zuster van de overgrootvader, zuster van de grootvader

abavia

betovergrootmoeder, voormoeder

abavunculus

broer van de betovergrootmoeder, broer van de overgrootmoeder, broer van de grootmoeder

abavus

betovergrootvader, voorondervoorvader

abba(s)

abt

abbatia

abdis, overste van een vrouwenklooster

abbatiael cachet

(Lat. abba) abtszegel

abbatiola

kleine abdij

abbatis

van de abt

abbatissa

abdis, overste van een vrouwenklooster

abenarius faber

ketelmaker, ketelslager, ketelsmid, ketellapper,blikslager

abierunt

zij zijn vertrokkken

abiit

is vertrokken

ablutus

gezuiverd, gewassen (bijv. door het doopsel)

abmatertera

zuster van de betovergrootmoeder

abnepos

zoon van de achterkleinzoon

abnepotes

afstammelingen, nakomelingen

abneptis

dochter van de achterkleinzoon

abnurus

vrouw van de achterkleinzoon

aborti(v)us

te vroeg geboren

abpatruus

broer van de betovergrootvader

abreptus

weggenomen

abrogatio

intrekking, afschaffing, opheffing der wet

absente

in afwezigheid van

absente corpore

(lijkdienst) zonder lijk

absente corpus

lijkdienst zonder lijk

absoluta et extrema unctione munitus

voorzien van absolutie en Laatste Oliesel

absoluta munitus

de absolutie verkregen hebbende

absolutio

absolutie