Overslaan en naar de inhoud gaan

Genealogie is kennis en informatie delen! Sinds 2005.

Latijns woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina
Helaas werkt de woordenlijst niet bij elke Letter. Je kunt dan beter de zoek pagina gebruiken.
( (1) - (1) A (372) B (82) C (474) D (224) E (150) F (160) G (73) H (68) I (218) J (60) L (91) M (155) N (106) O (90) P (311) Q (56) R (73) S (285) T (87) U (55) V (112)
Latijn Aflopend sorteren Vertaling
absolutio pura

algehele vrijspraak

absolvere

vrijspraken

absque

zonder

absque dubio

zonder twijfel

abusive

ten onrechte

ac

en

acatholicus (vrw.-a)

niet katholiek

accepit

heeft aangenomen

accepto necessitatis baptismo ab obstetrice

na het ontvangen van de nooddoop door de vroedvrouw

acceptus

ontvangen hebben

accipere

aanvaarden

accisor

inner van de belastingen (veelal accijns-verbruiksbelasting)

accorderen

(Lat. accordare) overeenkomen, een overeenkomst sluiten, overeenstemmen

accusant

(Lat. accusare) de procespartij die haar tegenpartij van contumacie (verstek) beschuldigt

accusare

(van contumacie) beschuldigen

aciscularius

steenhouwer, steenkapper

acquirere

in bezit krijgen, zich eigen maken, verkrijgen

acta

handelingen

actie

(Lat. actio) recht tot het instellen van een vordering, voortkomende uit eigendom of een ander zakelijk recht of uit een verbintenis

actionarius

handelaar, koopman, venter, winkelier

actis bannis

na de huwelijksafkondigingen, roepen, bannen

actuaris

functionaris die een openbare veiling houdt

actuarius

bedrijfsleider, overheidsklerk, griffier

actum

akte; behandeld (op een bepaalde datum); geschied, gedaan

actum approbationis

akte van goedkeuring

actum consentionis

akte van toestemming

actum et subsignatum

akte van ondertekening; behandeld en ondertekend

actum in communiforma

akte in de gewone vorm

actum informa

formeel geschrift

actum infra

onder de akte

actum ut supra

datum als voorgaande, akte als boven

acuciator

slijper

acufex

naaldenmaker

acuminator

slijper

acupictor

borduurden, zijdeborduurder, zijdewever

ad

naar, tot, bij

ad aeternitatem transiit (abiit)

ging naar de eeuwigheid

ad definitivam usque

tot aan het eindvonnis

ad domum

aan huis (bij een gerechtelijke aanzegging of dagvaarding)

ad finem litis

tot het eind van het proces

ad hoc

tot dit (doel)

ad hunc actum requisitis

gevraagd voor het opmaken van deze akte, voor deze akte geroepen

ad libitum

naar welgevallen, naar goedvinden

ad limina

voor de bischoppen voorgeschreven bezoek om de 3 a 10 jaar

ad litteram

letterlijk

ad matrimonium inscripti

ingeschreven voor het huwelijk

ad merum usum

voor zuiver gebruik

ad octo

tot over acht (dagen)

ad oculum

bij oge, met het oog, voor het oog

ad pactum

bij het verdrag