Overslaan en naar de inhoud gaan

Genealogie is kennis en informatie delen! Sinds 2005.

De Franse bevolkingslijst van Posterholt uit 1796 (1)

Ingediend door fred op vr, 01/27/2006 - 00:00

 

DE FRANSE BEVOLKINGSLIJST VAN POSTERHOLT UIT 1796

door Ted Jongerius
bron: Jaarboek Heemkundevereniging roerstreek – 31, 1999

De afbeeldingen zijn in dit document niet opgenomen

Ook voor Posterholt is in 1796 een lijst opgesteld van alle inwoners. Van iedere inwoner ouder dan twaalf jaar zijn vermeld: voornaam en achternaam, ouderdom, staat of beroep, woonplek, op welk tijdstip zij zich in de gemeente gevestigd hebben en per gezin het aantal kinderen van twaalf jaar en jonger. Opvallend is echter dat er geen dertienjarigen op de lijst staan vermeld.
Volgens de recapitulatie op de bevolkingslijst telt Posterholt 272 inwoners ouder dan twaalf jaar en 196 inwoners van twaalf jaar en jonger.

Ter vergelijking de aantallen van het canton *}

  inwoners ouder dan 12 jaar inwoners van 12 jaar en jonger 12 jaar en jonger % totaal
Stevenswaert/Echt 526 313 37
Ohé &Laak 281 131 32
Maesbracht 495 291 37
Posterholt 274 196 42
Montfort 229 127 36
Roosteren 418 183 30
Nieuwstadt 283 111 28
Obbicht & Papenhoven 324 142 30
Totaal 2830 1494 35
*) Oorspronkelijk staat op de omslag als canton Stevenswaert vermeld; dit is doorge-haald en veranderd in Echt.

Opvallend is het hoge percentage Posterholtse jongeren.

De lijst is gedateerd 7 en 9 juni 1796 en is ondertekend door Jean van der Borgh, agent municipal. De Posterholtse lijst is opgesteld in het Frans in een redelijk leesbaar handschrift. Helaas heeft de opsteller zich er met de Franse slag van afgemaakt; de kolom tijd van verblijf is niet ingevuld, allerlei andere gegevens zijn niet consequent vermeld; de pachtboer wordt soms pachter genoemd en soms akkerman.

DE RUBRIEKEN

voornamen

De opsteller heeft de voornamen vertaald in het Frans. Voor het overzicht van de tien meest gebruikte voornamen ben ik uitgegaan van de Latijnse doopnamen.

Jongens/mannen Aantal Meisjes/vrouwen Aantal
Joannes 27 Maria 25
Petrus 16 Joanna 22
Gerardus 13 Catharina 16
Jacobus 11 Elisabeth 9
Nicolaas 6 Helena 8
Wilhelmus 4 Agnes 7
Leonardus 4 Ida 6
Martinus 4 Mechtildis 6
Mathias 4 Margaretha 5

Overzicht van de tien meest gebruikte voornamen

Achternamen
Bij gehuwde vrouwen en weduwen is vrijwel altijd de meisjesnaam gebruikt.

Familienaam

Aantal

Familienaam

Aantal

Wolters 16 Telders 7
Cuijpers 16 Meijers 6
Timmermans 10 van der Loo 6
Smits (Smeets) 9 Linssen 6
Houben 9 Janssen 6
van der Vorst 7    
Overzicht van de meest voorkomende familienamen


Nr Naam Leeftijd
143 weduwe Ida Cuijpers 70 jaar
2 Jacomine Waaijen 70 jaar
65 Helene Smits-Wijnen 70 jaar
64 Simon Smits (echtgenoot van Helene Wijnen (65)) 69 jaar
Overzicht van de oudste inwoners

Staat of beroep

In deze kolom is de relatie tot het gezinshoofd aangegeven of het beroep. Eenduidig is de informatie in deze kolom niet. Alle mannelijke gezinshoofden hebben een beroep, vrouwelijke gezinshoofden zijn meestal weduwe.
Thuiswonende kinderen zijn vrijwel altijd zoon of dochter van hun vak; zijn ze uitwonend dan zijn ze ineens knecht of meid. Toch zijn er wel wat bijzonderheden te vermelden. Eenendertig gezinshoofden zijn akkerman (cultivateur). Twee daarvan met een os, een met een koe. Posterholt telt vier en veertig daghuurders (laboureur).

Op de lijst staan vijf pachters vermeld, waarvan drie met de toevoeging: "de la republique". Deze drie pachtten de door de Fransen genaaste boerderijen. Deze boerderijen waren voordien eigendom van de Jezuïtenorde. Bij de opheffing van deze orde in 1773 werden ze Nassaus bezit. Na de komst van de Fransen werden deze boerderijen genaast. 1)
Verder noteren we kapelaan Coemans, twee timmerlieden, twee wevers, hoefsmid/landbouwer Servais Faesen, een kleermaker, Jean van der Borgh als agent municipal (burgemeester) en Gerard Bosch zijn rechterhand (adjoint/akkerman).
De niet-gezinshoofden zijn knecht, herder of meid; één persoon is snijder en één persoon wordt als imbeciel aangemerkt.

Woonplek

Alle grote boerderijen (dit zijn de pachtboerderijen) zijn als woonplek genoemd met uitzondering van Donkshof en Schuurkenshof; deze boerderijen staan echter wel op de plattegrond van Posterholt uit 1805 (ferme dit te de Donck en ferme dit te Schrakenhof).
De pachtboerderijen zijn: de drie Holster boerderijen Bergerhof, Holst (Holsterhof) en Oudenkamp, Aarwinkel, Eykerhof, Donkshof (waarschijnlijk de boerderij waarop Mathieu Reijnders woont) Vuuren Hofke, Schuurkens hof en Borgshof.
De Varst wordt als aparte woonplek genoemd. Ter onderscheid van de "buitengebieden" wordt village (dorp) gebruikt. "In de buurt" is mijn vertaling van "dans I'endroit"; ik weet echter niet wat de opsteller bedoeld heeft.

Kaart is afkomstig van de Woonomgeving

Tyd der komste in de gemeente

In deze kolom wordt het jaar van vestiging in de gemeente vermeld. Als op de Franse lijst is vermeld: né(e) dans I'endroit of né(e) dans la commune, ben ik er vanuit gegaan dat men in Posterholt is geboren en ik heb dan de term "geboren" gebruikt.

Getal der kinderen beneeden de 12 jaaren

In deze kolom staat bij het gezinshoofd het aantal kinderen van twaalf jaar en jonger. Opvallend is dat er geen dertienjarigen zijn. Waarschijnlijk zijn in Posterholt de dertienjarigen geteld bij die van twaalf jaar en jonger. Misschien is daarom in Posterholt het percentage jongeren hoger dan in andere dorpen.

DEPARTEMENT

DER

NEDER-MAAS

Canton van Stevenswaert

GEMEENTE VAN Posterholt

LYST

Behelzende het getal en de naamen, ouderdom, staat of beroep der inwoonders van de Gemeente van Posterholt de plaats hunner wooning, en op wat tyd in gemelde Gemeente gekoomen zyn.


 

Nommers NAAMEN der inwoonders boven de 12 jaaren Voornaam Ouderdom STAAT of beroep WOONPLAATS der inwoonders volgens gehucht of straat TYD der komste in de gemeente GETAL der kinderen beneeden de 12 jaren
1 Coemans Henri Wiro 52 kapelaan dorp 1770  
2 Waaijen Jacomine 70 meid dorp 1786  
3 Segers Pierre 42 pachter v/d rep. Bergerhof geboren 5
4 Leunings Jeanne 36 vrouw Bergerhof geboren  
5 Segers Martin 31 knecht Bergerhof geboren  
6 Fabus Guillaume 24 knecht Bergerhof 1795  
7 Wolters Gerard 20 knecht Bergerhof 1795  
8 Louwes Martin 21 knecht Bergerhof 1795  
9 Hakken Abel 17 herder Bergerhof 1791  
10 Rutten Sophie 21 meid Bergerhof 1793  
11 Smits Pierre 48 pachter v/d rep. Oudenkamp geboren 3
12 Rieks Marie 44 vrouw Oudenkamp 1789  
13 Herkenbosch Pierre 21 knecht Oudenkamp 1795  
14 Fabus Pierre 17 herder Oudenkamp 1794  
15 Linssen Elisabeth 17 dochter Oudenkamp geboren  
16 Vissers Helene 40 weduwe in de buurt geboren 3
17 Huskens Jaques 22 zoon in de buurt geboren  
18 Huskens Gerard 20 zoon in de buurt geboren  
19 Cuijpers Marie 42 weduwe Holst 1773 2
20 Cuijpers Jean 18 zoon Holst geboren  
21 Cuijpers Anne Cath. 17 dochter Holst geboren  
22 Cuijpers Maria Agnes 16 dochter Holst geboren  
23 Houben weduwe 53 akkerman dorp geboren  
24 Houben Jaques 27 zoon dorp geboren  
25 Houben Anne Cath. 22 dochter dorp geboren  
26 van Kempen Antoin 25 daghuurder dorp geboren  
27 Meijers Elisabeth 25 vrouw dorp 1793  
28 Wolters Pierre 32 daghuurder dorp 1787 5
29 Meijers Ida 32 vrouw dorp 1787  
30 Hukkelhoven Nicolas 33 daghuurder dorp 1780 3
31 Wolters Marie 35 vrouw dorp geboren  
32 Linssen Jean 31 daghuurder dorp 1780  
33 van der Borgh Marie Catrine 31 vrouw dorp geboren  
34 Mols Lambert 38 akkerman dorp geboren  
35 Mols Catrine 18 dochter dorp geboren  
36 Mols Margrete 14 dochter dorp geboren  
37 Timmermans Gerard 50 akkerman dorp geboren  
38 Mols Gertrude 49 vrouw dorp geboren  
39 Timmermans Anna Catrine 21 dochter dorp geboren  
40 Wolters Gerard 22 schoonzoon dorp geboren  
41 Camps Leonard 33 daghuurder dorp 1778  
42 Cuypers Margrete 50 vrouw dorp geboren  
43 Camps Cornelie 16 dochter dorp geboren  
44 Segers Nicolas 34 daghuurder dorp geboren 3
45 van der Borgh Cecile 30 vrouw dorp geboren  
46 Girms Francois 44 daghuurder dorp 1776 2
47 Houben Elisabet 36 vrouw dorp geboren  
48 Girms Margerite 14 dochter dorp geboren  
49 Reynders Reynier 46 daghuurder dorp 1776 4
50 Cuypers Catrine 45 vrouw dorp geboren  
51 Evers Gerard 29 daghuurder dorp geboren 3
52 Zegers Margrethe 25 vrouw dorp geboren  
53 Schreurs Melchior 56 daghuurder dorp 1770 2
54 Montforts Maria 48 vrouw dorp geboren  
55 Janssen Theodore 56 wever dorp 1766  
56 Janssen Sophie 62 vrouw dorp 1766  
57 Janssen Catrine 21 dochter dorp geboren  
58 van der Vorst Pierre 28 akkerman Aan Gen Eyken 1786 4
59 Brentjens Marie 25 vrouw Aan Gen Eyken geboren  
60 Brentjens henri 32 akkerman Aan Gen Eyken geboren  
61 Cuypers Gertrude 36 vrouw Aan Gen Eyken geboren  
62 Lindt Leonard 40 akkerman Aan Gen Eyken 1794 2
63 Grachten Gertrude 30 vrouw Aan Gen Eyken 1786  
64 Smits Sirnon 69 daghuurder dorp geboren  
65 Wijnen Helene 70 vrouw dorp 1756  
66 Smits Pierre 26 zoon dorp geboren  
67 Stox Catrine 30 vrouw dorp 1796  
68 Houben Jeanne 50 daghuurster aan de Donk geboren  
69 Puts Pierre 35 daghuurder aan de Donk geboren 5
70 Gelissen Gertrude 28 vrouw aan de Donk geboren  
71 Stevens Leonard 30 daghuurder aan de Donk geboren  
72 Gelissen Cornelie 30 vrouwaan aan de Donk geboren  
73 Reijnders Mathieu 30 pachter aan de Donk geboren 3
74 Gerads Elisabeth 42 vrouw aan de Donk geboren  
75 Reijnders Jean 20 knecht aan de Donk geboren  
76 Linssen Jean 18 knecht aan de Donk 1794  
77 Smits Margerete 18 meid aan de Donk geboren  
18 Puts Pierre 50 akkerman aan de Donk geboren  
79 Weerens Catrine 50 vrouw aan de Donk geboren  
80 Puts Henri 28 daghuurder aan de Donk geboren 2
81 Cuypers Marie 27 vrouw aan de Donk geboren  
82 Lindt Jaques 60 akkerman Aerwinkel 1760  
83 Lindt Guillaume 32 zoon Aerwinkel geboren 2
84 Puts Marie 22 vrouw Aerwinkel geboren  
85 Lindt Sevrin 28 zoon Aerwinkel geboren  
86 Lindt Jean 17 knecht Aerwinkel 1795  
87 Laumen Agnes 21 meid Aerwinkel 1795  
88 Beijtels Henri 16 herder Aerwinkel 1793  
89 Timmermans Ida 50 weduwe aan de Donk geboren 2
90 van Appeven Gerard 23 zoon aan de Donk geboren  
91 van Appeven Nicolas 27 zoon aan de Donk geboren  
92 van Appeven Agnes 29 dochter aan de Donk geboren  
93 Hulhoven Agnes 35 weduwe aan de Donk 1786 3
94 Hulhoven Marie Catrine 33   aan de Donk 1796  
95 Kessels Gortje 50 daghuurder aan de Donk 1773  
96 Bergs Gertruy 50 vrouw aan de Donk 1773  
97 Kessels Helene 24 dochter aan de Donk 1773  
98 Cuijpers Gertrude 36 daghuurster aan de Donk 1786 1
99 van der Loo Henri 27 akkerman met os aan de Donk geboren 3
100 Biermans Agnes 24 vrouw aan de Donk 1790  
101 Cuijpers Marie 14 meid aan de Donk geboren  
102 van Appeven Jean 46 akkerman met os aan de Donk 1754 3
103 Werens leen 32 vrouw aan de Donk geboren  
104 Timmermans Jean 27 pachter vd rep. Holst geboren 4
105 Cuijpers Leen 27 vrouw Holst geboren  
106 Timmermans Jaques 20 knecht Holst geboren  
107 Zegers Pierre 20 knecht Holst geboren  
108 Linssen Jeanne 17 meid Holst geboren  
109 Wolters Jaques 14 herder Holst geboren  
110 Dirx Pierre 27 daghuurder Op de Varst 1790 2
111 Wolters Meghel 29 vrouw Op de Varst geboren  
112 Bosch Gerard 39 adjoint/akkerman in de buurt geboren 4
113 Tegels Catrine 30 vrouw in de buurt 1785  
114 Houben Nicolas 20 knecht in de buurt geboren  
115 Montforts Jean 40 daghuurder aan de Donk geboren 3
116 Verhoudi Gertrude 40 vrouw aan de Donk geboren  
117 Smeets Marie 40 weduwe   geboren  
118 Cristoffels Mathieu 14 zoon   geboren  
119 Schreuders Jean 44 kleermaker dorp geboren 4
120 Wolters Gertrude 42 vrouw dorp geboren  
121 op 't Veldt Anne 46 weduwe   1760  
122 Laumen Henri 30 daghuurder   1786 5
123 Wolters Marie 30 vrouw in de buurt geboren  
124 Smits Pierre 53 akkerman aan de kapel geboren 2
125 Cnieps Gertruy 48 vrouw aan de kapel 1790  
126 van der Beek Rutger 38 akkerman Vuuren Hofke 1783 5
127 Telders Anna 32 vrouw Vuuren Hofke 1783  
128 Telders Jean 30 knecht Vuuren Hofke 1783  
129 Linssen Jeanne 18 meid Vuuren Hofke 1795  
130 Gerits Jaques 24 akkerman in de buurt 1794 2
131 Timmermans Marie Agnes 23 vrouw in de buurt geboren  
132 Steijvens Gertrude 20 meid in de buurt geboren  
133 Leyendekkers Jean 38 daghuurder in de buurt 1782 5
134 Bloem Catrine 28 vrouw in de buurt geboren  
135 Creemers Henri 33 daghuurder in de buurt geboren  
136 Houben Meghel 33 vrouw in de buurt 1773  
137 Smits Herman 32 akkerman in de buurt geboren 3
138 Bongers Marie 33 vrouw in de buurt geboren  
139 Smits Jaques 30 imbeciel in de buurt    
140 Bosch Jacques 15 knecht in de buurt 1796  
141 Cuijpers Martin 33 daghuurder in de buurt geboren 3
142 Cuijpers Jen 33 vrouw in de buurt 1790  
143 Cuijpers Ida 70 weduwe   1796  
144 Vanderbeek Marie 14 meid   1796  
145 Jooris Henri 30 akkerman   1784 3
146 Telders Gertrude 36 vrouw in de buurt geboren  
147 Telders Henri 32 daghuurder in de buurt geboren  
148 Telders Reynier sr 52 daghuurder in de buurt 1766  
149 Telders Agnes 21 dochter in de buurt geboren  
150 Telders Reynier jr 35 daghuurder in de buurt 1772 2
151 van der Vorst Gerard 50 daghuurder   1766  
152 Cnoops Anne 53 vrouw   geboren  
153 van der Vorst Gerard 27 snijder   geboren  
154 van der Vorst Meghel 25 dochter   geboren  
155 van der Vorst Jean 23 zoon   geboren  
156 van der Vorst Dirk 20 zoon   geboren  
157 Smits Henri 30 akkerman in de buurt geboren 5
158 Vanderloo Gertrude 33 vrouw in de buurt geboren  
159 op het Veld Ida 50 weduwe   geboren  
160 van der Vorst Jaques 24 akkerman   geboren 3
161 Meijers Marie Josepha 23 vrouw   geboren  
162 Meijers Jen 25 meid   geboren  
163 Slijpen Everard 37 daghuurder   geboren 4
164 Bongers Catrina 36 vrouw   geboren  
165 Bongers Gertruy 25 meid   geboren  
166 Hoovers Henri 40 daghuurder   1780 4
167 Houben Anna Catharina 27 vrouw   geboren  
168 van der Loo Agnes 45 weduwe   1786 2
169 Paulussen Cristine 18 dochter   1786  
170 Paulussen Jeanne 22 dochter   1786  
171 Paulussen Pit 16 zoon   1786  
172 Meijers Anna 39 weduwe   geboren 4
173 Wolters Gerard 15 zoon   geboren  
174 Stevens Gerard 50 akkerman   geboren  
175 Peters leena 50 vrouw   geboren  
176 Stevens Marie 18 dochter   geboren  
177 Stevens Corneille 16 zoon   geboren  
178 Zegers Lambert 23 daghuurder   geboren 3
179 Meijers Marie 28 vrouw   geboren  
180 Timmermans Theod 48 timmerman   geboren 2
181 van Appeven Sophie 38 vrouw   geboren  
182 Bosch Jaques 22 akkerman   geboren  
183 Bosch Gerard 19 zoon   geboren  
184 Bosch Nicolas 17 zoon   geboren  
185 Swartmans leene 25 meid   geboren  
186 Wolters Sibille 40 weduwe   geboren 3
187 Cuijpers Severin 30 akkerman   geboren 3
188 Cuijpers Marie 30 vrouw   geboren  
189 van Helden Nelis 15 knecht   geboren  
190 Cuijpers Marie 14 meid   geboren  
191 Jeurissen Martijn 28 akkerman   1796 5
192 Verhoudi Catrine 28 vrouw   geboren  
193 Jeurissen Jean 35 akkerman   geboren 1
194 Wandelen Ida 34 vrouw   geboren  
195 Jeurissen Crist 17 zoon   geboren  
196 Jeurissen Cilie 15 dochter   geboren  
197 Faesen Servais 45 hoefsmid/landbouwer   1770  
198 van Dilsen Elisabeth 45 vrouw   geboren  
199 Janssen Manes 19 knecht   1791  
200 Reutje Jean 14 knecht   1796  
201 Segers Jean 51 daghuurder   geboren  
202 op 't Veld Catrine 51 vrouw   1766  
203 Cuijpers Jean 30 akkerman   geboren  
204 Schrijnewerkers Hendrina 33 vrouw   1793  
205 Peters Anne Marie 16 meid   geboren  
206 Frenken Guillaume 25 daghuurder   geboren  
207 Colleij liesbeth 22 vrouw   1792  
208 Gransier liesbeth 14 meid   1796  
209 Montforts Martin 40 daghuurder   1766  
210 Linssen leen 44 vrouw   geboren  
211 op 't Veld Anne 33 weduwe   1776  
212 Timmermans leonard 44 daghuurder   geboren  
213 Jonkbloed Sophia 50 vrouw   1766  
214 Timmermans Henri 15 zoon   geboren  
215 Frenken Jean 56 daghuurder   geboren  
216 van der Beek Meghel 55 vrouw   1756  
217 Frenken Etienne 25 zoon   geboren  
218 Frenken Andre 26 daghuurder   geboren 1
219 Jorissen Jeanne Marie 24 vrouw   1789  
220 Heggen Geertrui 20 meid   1794  
221 Knabben Mathieu 30 daghuurder   1794  
222 Reijnders Gertruide 22 vrouw   geboren  
223 Slabbers Pouli 60 daghuurder   1766  
224 Montforts Gertrude 60 akkervrouw   1756  
225 van der Borgh Guillaume 32 daghuurder   geboren  
226 Reijzen Agathe 21 vrouw   geboren  
227 Hukkelhoven Catrine 15 meid   geboren  
228 de Vries Aldegonde 60 weduwe   1766  
229 Quisten Catrine 60 weduwe   1760  
230 Geelen Anne Marie 20 dochter   geboren  
231 Bloem Elisabeth 50 weduwe   geboren  
232 Kidzen Cilie 20 dochter   geboren  
233 Hastenrath Sever 50 daghuurder   geboren  
234 Janssen Magdalene 50 vrouw   geboren  
235 Hastenrath Jean 19 zoon   geboren  
236 Wolters Pierre 44 akkerman Varst geboren 6
237 Puts Catrine 43 vrouw Varst 1780  
238 Creemers Hubert 59 akkerman Varst 1780  
239 Cuijpers Catrine 64 vrouw Varst geboren  
240 Reijzen Jean 33 zoon Varst geboren  
241 Cremers Jeannes 25 knecht Varst 1780  
242 van der Loo Nicolas 50 akkerman Varst geboren 1
243 van der Loo Jean 14 zoon Varst geboren  
244 van der Loo Meghel 28 dochter Varst geboren  
245 Lint Jean 45 akkerman Varst 1776  
246 Ertweg Agnes 50 vrouw Varst geboren  
247 Storms Jean 20 zoon Varst geboren  
248 Wolters Chretien 31 akkerman Varst geboren 2
249 Wolters Marie Catrine 35 vrouw Varst geboren  
250 van der Loo Marie 60 weduwe   geboren  
251 Florak Jean 60 akkerman met koe   1786  
252 Cuijpers Marie 50 vrouw   1786  
253 Evers Antoine 60 pachter Borgshof 1756 2
254 van Helden Gertruij 50 vrouw Borgshof geboren  
255 van Kempen Coenraad 20 knecht Borgshof 1795  
256 van Karken Jeanne 19 meid Borgshof 1795  
257 Smits Pierre 50 daghuurder   1776 5
258 Houben Anne 40 vrouw   1776  
259 Rijnboom Antoin 30 daghuurder   geboren 2
260 Wolters Meghel 30 vrouw   geboren  
261 van Helden Jaques 40 daghuurder   geboren 2
262 Wolters liesbeth 40 vrouw   geboren  
263 Laumen Gerard 26 daghuurder   geboren  
264 Weerens Jeanne 24 vrouw   geboren  
265 Rijnboom Jean 58 wever   geboren  
266 Vissers Agathe 60 vrouw   1746  
267 Rijnboom Catrine 16 dochter   geboren  
268 Wolters Mathieu 29 akkerman   geboren 5
269 Ramakers Catrine 29 vrouw   1784  
270 Claassen Jean 30 timmerman   geboren  
271 van der Borgh Ida 28 vrouw   geboren  
272 Bongers Pierre 22 knecht   1794  
273 van der Borgh Jean 45 agent municipal   geboren 2
274 Timmermans Marie Catrine 24 vrouw   geboren  

Gesorteerd op achternaam

Nr Naam Voornaam Nr Naam Voornaam
92 Appeven, van Agnes 108 Linssen Jeanne
90 Appeven, van Gerard 129 Linssen Jeanne
102 Appeven, van Jean 210 Linssen leen
91 Appeven, van Nicolas 245 Lint Jean
181 Appeven, van Sophie 168 Loo, van der Agnes
216 Beek, van der Meghel 99 Loo, van der Henri
126 Beek, van der Rutger 243 Loo, van der Jean
88 Beijtels Henri 250 Loo, van der Marie
96 Bergs Gertruy 244 Loo, van der Meghel
100 Biermans Agnes 242 Loo, van der Nicolas
134 Bloem Catrine 8 Louwes Martin
231 Bloem Elisabeth 172 Meijers Anna
164 Bongers Catrina 27 Meijers Elisabeth
165 Bongers Gertruy 29 Meijers Ida
138 Bongers Marie 162 Meijers Jen
272 Bongers Pierre 179 Meijers Marie
45 Borgh, van der Cecile 161 Meijers Marie Josepha
225 Borgh, van der Guillaume 35 Mols Catrine
271 Borgh, van der Ida 38 Mols Gertrude
273 Borgh, van der Jean 34 Mols Lambert
33 Borgh, van der Marie Catrine 36 Mols Margrete
112 Bosch Gerard 224 Montforts Gertrude
183 Bosch Gerard 115 Montforts Jean
140 Bosch Jaques 54 Montforts Maria
182 Bosch Jaques 209 Montforts Martin
184 Bosch Nicolas 169 Paulussen Cristine
60 Brentjens henri 170 Paulussen Jeanne
59 Brentjens Marie 171 Paulussen Pit
43 Camps Cornelie 205 Peters Anne Marie
41 Camps Leonard 175 Peters leena
270 Claassen Jean 237 Puts Catrine
125 Cnieps Gertruy 80 Puts Henri
152 Cnoops Anne 84 Puts Marie
1 Coemans Henri Wiro 69 Puts Pierre
207 Colleij liesbeth 18 Puts Pierre
135 Creemers Henri 229 Quisten Catrine
238 Creemers Hubert 269 Ramakers Catrine
241 Cremers Jeannes 222 Reijnders Gertruide
118 Cristoffels Mathieu 75 Reijnders Jean
21 Cuijpers Anne Cath. 73 Reijnders Mathieu
239 Cuijpers Catrine 226 Reijzen Agathe
98 Cuijpers Gertrude 240 Reijzen Jean
143 Cuijpers Ida 200 Reutje Jean
20 Cuijpers Jean 49 Reynders Reynier
203 Cuijpers Jean 12 Rieks Marie
142 Cuijpers Jen 259 Rijnboom Antoin
105 Cuijpers Leen 267 Rijnboom Catrine
22 Cuijpers Maria Agnes 265 Rijnboom Jean
19 Cuijpers Marie 10 Rutten Sophie
101 Cuijpers Marie 119 Schreuders Jean
188 Cuijpers Marie 53 Schreurs Melchior
190 Cuijpers Marie 204 Schrijnewerkers Hendrina
252 Cuijpers Marie 201 Segers Jean
141 Cuijpers Martin 5 Segers Martin
187 Cuijpers Severin 44 Segers Nicolas
50 Cuypers Catrine 3 Segers Pierre
61 Cuypers Gertrude 223 Slabbers Pouli
42 Cuypers Margrete 163 Slijpen Everard
81 Cuypers Marie 117 Smeets Marie
198 Dilsen, van Elisabeth 157 Smits Henri
110 Dirx Pierre 137 Smits Herman
246 Ertweg Agnes 139 Smits Jaques
253 Evers Antoine 77 Smits Margerete
51 Evers Gerard 11 Smits Pierre
6 Fabus Guillaume 66 Smits Pierre
14 Fabus Pierre 124 Smits Pierre
197 Faesen Servais 257 Smits Pierre
251 Florak Jean 64 Smits Sirnon
218 Frenken Andre 132 Steijvens Gertrude
217 Frenken Etienne 177 Stevens Corneille
206 Frenken Guillaume 174 Stevens Gerard
215 Frenken Jean 71 Stevens Leonard
230 Geelen Anne Marie 176 Stevens Marie
72 Gelissen Cornelie 247 Storms Jean
70 Gelissen Gertrude 67 Stox Catrine
74 Gerads Elisabeth 185 Swartmans leene
130 Gerits Jaques 113 Tegels Catrine
46 Girms Francois 149 Telders Agnes
48 Girms Margerite 127 Telders Anna
63 Grachten Gertrude 146 Telders Gertrude
208 Gransier liesbeth 147 Telders Henri
9 Hakken Abel 128 Telders Jean
235 Hastenrath Jean 150 Telders Reynier jr
233 Hastenrath Sever 148 Telders Reynier sr
220 Heggen Geertrui 39 Timmermans Anna Catrine
254 Helden, van Gertruij 37 Timmermans Gerard
261 Helden, van Jaques 214 Timmermans Henri
189 Helden, van Nelis 89 Timmermans Ida
13 Herkenbosch Pierre 106 Timmermans Jaques
166 Hoovers Henri 104 Timmermans Jean
167 Houben Anna Catharina 212 Timmermans leonard
258 Houben Anne 131 Timmermans Marie Agnes
25 Houben Anne Cath. 274 Timmermans Marie Catrine
47 Houben Elisabet 180 Timmermans Theod
24 Houben Jaques 144 Vanderbeek Marie
68 Houben Jeanne 158 Vanderloo Gertrude
136 Houben Meghel 159 Veld, op het Ida
114 Houben Nicolas 211 Veld, op 't Anne
23 Houben weduwe 202 Veld, op 't Catrine
227 Hukkelhoven Catrine 121 Veldt, op 't Anne
30 Hukkelhoven Nicolas 192 Verhoudi Catrine
93 Hulhoven Agnes 116 Verhoudi Gertrude
94 Hulhoven Marie Catrine 266 Vissers Agathe
18 Huskens Gerard 16 Vissers Helene
17 Huskens Jaques 156 Vorst, van der Dirk
57 Janssen Catrine 151 Vorst, van der Gerard
234 Janssen Magdalene 153 Vorst, van der Gerard
199 Janssen Manes 160 Vorst, van der Jaques
56 Janssen Sophie 155 Vorst, van der Jean
55 Janssen Theodore 154 Vorst, van der Meghel
196 Jeurissen Cilie 58 Vorst, van der Pierre
195 Jeurissen Crist 228 Vries, de Aldegonde
193 Jeurissen Jean 2 Waaijen Jacomine
191 Jeurissen Martijn 194 Wandelen Ida
213 Jonkbloed Sophia 79 Weerens Catrine
145 Jooris Henri 264 Weerens Jeanne
219 Jorissen Jeanne Marie 103 Werens leen
256 Karken, van Jeanne 65 Wijnen Helene
26 Kempen, van Antoin 248 Wolters Chretien
255 Kempen, van Coenraad 7 Wolters Gerard
95 Kessels Gortje 40 Wolters Gerard
97 Kessels Helene 173 Wolters Gerard
232 Kidzen Cilie 120 Wolters Gertrude
221 Knabben Mathieu 109 Wolters Jaques
87 Laumen Agnes 262 Wolters liesbeth
263 Laumen Gerard 31 Wolters Marie
122 Laumen Henri 123 Wolters Marie
4 Leunings Jeanne 249 Wolters Marie Catrine
133 Leyendekkers Jean 268 Wolters Mathieu
83 Lindt Guillaume 111 Wolters Meghel
82 Lindt Jaques 260 Wolters Meghel
86 Lindt Jean 28 Wolters Pierre
62 Lindt Leonard 236 Wolters Pierre
85 Lindt Sevrin 186 Wolters Sibille
15 Linssen Elisabeth 178 Zegers Lambert
32 Linssen Jean 52 Zegers Margrethe
76 Linssen Jean 107 Zegers Pierre 

Bevolkingslijst gesorteerd op woonplaats.

Noot: 1) Peter Geuskens. De “Societeijt JESU” in Posterholt. Roerstreek ‘84 naasten is : in bezit nemen, zich toeeigenen