Fred's Genealogisch Plekje

Bronnen


Treffers 101 t/m 150 van 369

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... Volgende»


 #  Bron-ID   Titel, Auteur 
101 S282 Burgerlijke Stand Spaubeek : Geboorte
 
102 S281 Burgerlijke Stand Spaubeek : Huwelijk
 
103 S82 Burgerlijke Stand St. Odiliënberg
 
104 S83 Burgerlijke Stand St. Odiliënberg : Geboorte
 
105 S84 Burgerlijke Stand St. Odiliënberg : Huwelijk
 
106 S85 Burgerlijke Stand St. Odiliënberg : Overlijden
 
107 S86 Burgerlijke Stand Susteren : Geboorte
 
108 S87 Burgerlijke Stand Utrecht : Geboorte
 
109 S89 Burgerlijke Stand Vaals
 
110 S90 Burgerlijke Stand Vaals : Geboorte
 
111 S91 Burgerlijke Stand Vaals : Huwelijk
 
112 S92 Burgerlijke Stand Vaals : Overlijden
 
113 S94 Burgerlijke Stand Valkenburg : Huwelijk
 
114 S95 Burgerlijke Stand Voerendaal : Huwelijk
 
115 S255 Burgerlijke Stand Waddinxveen : Overlijden
 
116 S304 Burgerlijke Stand Welkenraedt (B): Geboorte
 
117 S96 Burgerlijke Stand Wijlre : Geboorte
 
118 S97 Burgerlijke Stand Wijlre : Overlijden
 
119 S98 Burgerlijke Stand Wijnandsrade : Geboorte
 
120 S99 Burgerlijke Stand Wijnandsrade : Huwelijk
 
121 S100 Burgerlijke Stand Wittem : Geboorte
 
122 S101 Burgerlijke Stand Wittem : Huwelijk
 
123 S30 Burgetlijke Stand Brunssum : Overlijden
 
124 S102 CBG
 
125 S340 cbg verzamelingen
 
126 S104 CD Kerkboek Vaals - St. Paulis
 
127 S105 Cees Claessen
 
128 S296 Charlotte Ruys
 
129 S106 Chris Bongers (gris 51 Melick)
 
130 70240840 Citation Text: Amt: Bracht, Standesamt, Referenz: 1847-10-28 Eheschl ießung: 28.10.1847 Bräutigam: Cönen, Leonard Braut: Lanckes, Mar ia Helena
 
131 391410 Citation Text: bruidegom weduwnaar van Maria Hendriks; dispensatie
 
132 80513512 Citation Text: Doopgetuigen : Tillmann Graf Johanna Catharina Franze n StA Stolberg, "St. Laurentius - Taufbuch (7 Jul 1738 - 14 Dez 18 06) der katholischen Pfarrkirche zu Gressenich," v. 1738 - 1806, Freun dlicherweise ermöglicht durch Herrn Kleyer, Standesamt Stolberg, Paläo graphie Agnes T. Sauer, Jakarta, 2001, GDS Nr. 805.
 
133 54955936 Citation Text: Doopgetuigen: Emmerich Anton Bauman Eva Meÿsenber g StA Stolberg, "St. Laurentius - Taufbuch (7 Jul 1738 - 14 Dez 180 6) der katholischen Pfarrkirche zu Gressenich," v. 1738 - 1806, Freund licherweise ermöglicht durch Herrn Kleyer, Standesamt Stolberg, Paläog raphie Agnes T. Sauer, Jakarta, 2001, GDS Nr. 805.
 
134 9030676 Citation Text: Doopgetuigen: Goswin Rutten? Maria Catharina Gra f StA Stolberg "St. Laurentius - Taufbuch (7 Jul 1738 - 14 Dez 1806 ) der katholischen Pfarrkirche zu Gressenich," v. 1738 - 1806, Freundl icherweise ermöglicht durch Herrn Kleyer, Standesamt Stolberg, Paläogr aphie Agnes T. Sauer, Jakarta, 2001, GDS Nr. 805.
 
135 42962816 Citation Text: Doopgetuigen: Jakob Scholl Anna Maria Graf StA Sto lberg, "St. Laurentius - Taufbuch (7 Jul 1738 - 14 Dez 1806) der katho lischen Pfarrkirche zu Gressenich," v. 1738 - 1806, Freundlicherweis e ermöglicht durch Herrn Kleyer, Standesamt Stolberg, Paläographie Agn es T. Sauer, Jakarta, 2001, GDS Nr. 805.
 
136 38159374 Citation Text: Doopgetuigen: Johannes Peter Rosseler Maria Agnes Fra ntzen StA Stolberg, "St. Laurentius - Taufbuch (7 Jul 1738 - 14 De z 1806) der katholischen Pfarrkirche zu Gressenich," v. 1738 - 1806, F reundlicherweise ermöglicht durch Herrn Kleyer, Standesamt Stolberg, P aläographie Agnes T. Sauer, Jakarta, 2001, GDS Nr. 805.
 
137 52258576 Citation Text: Feit ID 2248785 Type Kerkelijk huwelijk Bron Oud Valk enburg, Jan de Doper: HO register 1700 - 1812 Feit datum 21-06-179 5 Plaatsnaam Oud Valkenburg Geneatomen Bruidegom Reko, David Alge meen=natus in grotscheppested prope.. Bruid Kleijnen, Anna Catharina Algemeen=nata in spaubeeck sed habitans.. Getuige bij het huwelijk Kleijnen, Joannes Andreas Algemeen=in geleen habitante Getuige bij he t huwelijk Kleijnen, Maria Joanna Algemeen=habitanye in geleen Byzon derheden Transcriptie Die vigesima prima mensis junii (1795) tribu s proclamationibus praemissis ju ncti sunt matrimonio in facie Ecclesi a David Reko natus in Grotscheppested p rope Brunopolin et habitans i n hac parochia et Anna Catharina Kleijnen nata in spaubeeck sed habita ns in Oudtvalckenborgh praesentibus ut testibus Joan ne Andrea Kleijne n in Geleen habitante et Maria Joanna Kleijnen habitante in Geleen. (o ndertekening) hoc x est signum David Reko hoc x est signum Annae Catha rinae Kleijnen hoc x est si
 
138 45447186 Citation Text: Getuigen huwelijk : Jacobus Vosdellen, schoenmaker, 3 2 jaar. Hendrik Meulenaars,kledermaker, 38 jaar. Peter Wolters, winkel ier, 33 jaar. WillemBrentjens, veldwachter, 42 jaar. Alle wonende te S t. Odiliënberg.
 
139 92076299 Citation Text: Getuigen huwelijk : Jacob Vosdellen, schoenmaker, 53 ja ar. Jan Hendrik Roemen, slachter, 42 jaar. Christian Cloudt, rademaker , 41 jaar. Jan Richel, veldwachter, 48 jaar. Allen wonende te St. Odil iënberg.
 
140 26460544 Citation Text: Getuigen kerkelijk huwelijk: Joseph Op Het Veld & Andr eas Van Der Beek
 
141 75744864 Citation Text: Getuigen: Petrus Knoben en Gertrudis Stevens
 
142 45211928 Citation Text: Getuigen: Egidius Klein, Catharina Beijers 298046 T ype Doop Bron Holset, Lambertus: DO register 1704 - 1796 Feit datum 06-05-1793 Plaatsnaam Holset Geneatomen Dopeling Klein, Catharin a Elisabetha Geboortedatum=<=06-05-1793 Vader van de dopeling Klein , Egidius Moeder van de dopeling Promper, Maria Elisabetha Doopge tuige Klein, Egidius Doopgetuige Beijers, Catharina Byzonderhede n Transcriptie Opmerking van de invoerder Bron- Inventarisn ummer 058.002 Blad- Aktenummer 57
 
143 65484108 Citation Text: Kind: Hubertus Josephus Rekko Geslacht: Ma n Geboorteplaats: Wijlre Geboortedatum: donderdag 7 septem ber 1882 Vader: Hubertus Joseph Rekko Moeder: Anna Jos epha Hubertina Peeters Gebeurtenis: Geboorte Datum: dond erdag 7 september 1882 Gebeurtenisplaats: Wijlre Documenttype : BS Geboorte Erfgoedinstelling: Regionaal Historisch Centr um LimburgRegionaal Historisch Centrum Limburg Plaats instelling : Maastricht Collectiegebied: Limburg Archief: 12.12 8 Registratienummer: 8 Aktenummer: 32 Registratiedatum : 7 september 1882 Akteplaats: Wijlre
 
144 20018320 Citation Text: Kind: Petronella Peeters Geslacht: Vrouw Ge boorteplaats: Venray Geboortedatum: donderdag 14 juni 182 1 Vader: Jozef Peeters Moeder: Joanna Driessen Gebe urtenis: Geboorte Datum: donderdag 14 juni 1821 Gebeurteni splaats: Venray Documenttype: BS Geboorte Erfgoedinstell ing: Regionaal Historisch Centrum LimburgRegionaal Historisch Cen trum Limburg Plaats instelling: Maastricht Collectiegebied : Limburg Archief: 12.121 Registratienummer: 7 Akten ummer: 126 Registratiedatum: 15 juni 1821 Akteplaats : Venray
 
145 74001103 Citation Text: Kopie van akte 101399 Gemeente NIeuwegein
 
146 71816104 Citation Text: Overleden op 16-12-2006 om 11:10, thuis, Wilhelminalaa n 29
 
147 72291944 Citation Text: Overledene: Hendrik Hubert Rekko Geslacht: M an Geboorteplaats: Wijlre Leeftijd: 67 Vader: Jaco b Hubertus Josephus Rekko Moeder: Anna Josepha Hubertina Piete rs Partner: Anna Maria Elisabeth Bindels Gebeurtenis : Overlijden Datum: dinsdag 24 januari 1956 Gebeurtenispla ats: Valkenburg-Houthem Documenttype: BS Overlijden Erfg oedinstelling: Regionaal Historisch Centrum LimburgRegionaal Hist orisch Centrum Limburg Plaats instelling: Maastricht Collectieg ebied: Limburg Archief: 12.131 Registratienummer: 367 6 Aktenummer: 5 Registratiedatum: 25 januari 1956 Aktepla ats: Valkenburg-Houthem Opmerking: 2 wdnr van Hubertina Wil helmina Meesters
 
148 71660744 Citation Text: Tijdstip Geboorte : 01.00 Aangifte gedaan door: Pete r Christoffel Gijsbers, dagloner, 34 jaar,vader. Theodoor Stoks, daglo ner, 40 jaar. Martijn Ijsbruggen, dagloner,36 jaar. Allen wonende te S t. Odiliënberg.
 
149 19676352 Citation Text: Tijdstip geboorte : 01:00 Aangifte gedaan door: Gera rd Hommen, akkerman, 37 jaar, vader. Wiro Hendrikx, akkerknecht, 29 ja ar. Hendrik Vergoossen, dagloner, 40 jaar. Allen wonende te St. Odilië nberg.
 
150 61511534 Citation Text: Tijdstip geboorte : 01:00 Aangifte gedaan door: Math jeu Reijnders, landbouwer. Maria Catharine Timmermans, landbouwster. B eide wonende te Posterholt.
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... Volgende»