Overslaan en naar de inhoud gaan

Genealogie is kennis en informatie delen! Sinds 2005.

Het gezin Johan Clemens Baltus en Maria Agnes Adang

Ingediend door fred op zo, 11/06/2005 - 00:00

 

Het onderstaande verhaal geeft een beeld van de ouders, broers en zussen van mijn opa, Hubert Christiaan Baltus of te wel Chris Baltus. Opa was mijn peetoom en ook Maurice, de oudste van de tweeling is naar hem vernoemd.

1. Johan Clemens Hubert Baltus is geboren1 op 29-01-1873 in Vaals (NL). Hij is overleden2 op 17-01-1954 in Heerlen (NL).

Johan Clemens Baltus1.Burgelijke Stand Vaals : Geboorte, Akte: 11; d.d.:29-1-1873,
“Verscheen : Jan Hubert Baltus, dagloner, 30 jaar, wonende te Raren, gemeente Vaals heeft aangegeven dat op 29-1-1873 om 10:00 uur in zijn huis te Raren is geboren een kind v.h. mannelijk geslacht van Anna Maria Gielens, zijn echtgenoot, wonende te Vaals, zonder beroep en aan welk hij heeft verklaard de voornamen te geven van Johan Clemens Hubert.Getuigen:Alphonse Frantzen, zonder beroep, 27 jaar, wonende te vaals en Leonard Sterck, van beroep wever, wonende te Vaals."


2. Burgelijke Stand Heerlen : Overlijden, Akte: 51 ; d.d. : 18-1-1954.
"Heden achttien Januari 1954 verscheen voor mij, Ambtenaar van de Burgerlijke Stand der gemeente HEERLEN: Offermans Joseph, oud 50 jaar, van beroep begrafenisondernemer, wonende te Vaals, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op zeventien dezer te zeventien uur vijf in deze gemeente is overleden BALTUS, Johan Clemens Hubert, oud tachtig jaren, van beroep zonder wonende te Vaals, geboren te Vaals; zoon van Baltus, Johan Hubert en Gielens, Anna Maria, beiden overleden; weduwnaar van Adang, Anna Maria Agnes.Getekend, Jos Offermans."


Johan was werkzaam als Lakenwever. Hij was werkzaam op 01-02-1922 in Nachtwaker.

Militie gegevens:
Johan Clemens Baltus, geb. datum: 29-1-1873; Geboorteplaats : Vaals; Beroep: Wever
Lengte : 1m714; aangezicht: ovaal; voorhoofd: hoog; ogen: blauw; neus: gewoon; mond: gewoon;
kin: rond; haar: bruin; wenkbrouwen: bruin
Vrijgesteld wegens lichaamsgebreken (9676): gebroken

Volgens Chris Baltus (geb 13-9-1945), liep Johan Clemens mank.
Johan Clemens is gestorven in de Vroedvrouwenschool te Heerlen. Vanuit Vaals was hij met de bus naar de Heerlerbaan gegaan. Daar aangekomen moest hij nog via de Clemens Meulenmansstraat naar de Vroedvrouwenschool.Het was een winterse dag met slecht weer en behoorlijk strenge vorst. Toen hij op de Vroedvrouwenschool aankwam werd hij onwel. Hij heeft zijn zojuist geboren kleinkind Nico Romijn (geb 9-1-1954) niet meer gezien.


Johan trouwde3 Anna Maria Agnes Adang dochter van Leonard Adang en Gertruid Mari Agnes AdangZimmermann op 21-05-1896 in Vaals (NL). Anna is geboren4 op 24-08-1872 in Vaals (NL). Zij is overleden5 op 13-06-1935 in Vaals (NL).

Anna was werkzaam als Lakenstopster.

3. Burgelijke Stand Vaals : Huwelijk, Akte : 8, d.d. 21-5-1896,
"In het jaar achttien honderd zes en negentig, den een en twintigsten Mei, zijn voor ons Ambtenaar van de burgelijke stand der gemeente Vaals, hertogdom Limburg, in het openbaar, in het gemeentehuis, in tegenwoordigheid van:
1 Pieter Lennertz (?), 57 jaar, zonder beroep, wonende te Vaals
2 Christiaan Bonnie, 56 jaar, tapper(?) of kapper(?), wonende te Vaals
3 Jan Bertram, 54 jaar, slotsmid, wonende te Vaals
4 Theodoor Bontjes (?), 36 jaar, van beroep tapper(?) of kapper(?), wonende te Vaals verschenen :


ten eenre

Johan Clemens Hubert Baltus oud 23 jaren, geboren te Vaals, van beroep lakenwever, wonende te Vaals, meerderjarige zoon van Jan Hubert Baltus, arbeider en van Anna Maria Gielens, zonder beroep, beiden wonende te Vaals en persoonlijk toestemmende in dit huwelijk.

En ter andere zijde

Anna Maria Agnes Adang oud 23 jaren, geboren te Vaals, van beroep lakenstopster, wonende te Vaals, meerderjarige dochter van Leonard Adang, lakenwever, wonende te Vaals, en persoonlijk toestemmende en van Gertruid Zimmermann, overleden.Welke comparanten ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan. Hebbende de afkondigingen plaats gehad alhier, de eerste Zondag den derden Mei, de tweede op zondag daaraanvolgende, den tienden Mei dezes jaars.En tot welk einde zij verder aan ons hebben overlegd de stukken hierna genoemd, zijnde
1e de geboorteakte van den bruidegom
2de de geboorteakte van de bruid
3de de doodakte van de moeder van der bruid
4de het bewijs van voldoening van de nationale militie van den bruidegom."Bidprentje Maria Agnes Adang4. Burgelijke Stand Vaals : Geboorte, Akte: 79, d.d. 24-8-1872.
"In het jaar achttien honderd twee en zeventig, den vier en twintigsten Augustus is voor ons Ambtenaar van de Burgelijken Stand der gemeente Vaals, hertogdom Limburg, verschenen Leonard Adang van beroep wever oud 37 jaren, wonende te Vaals dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den vier en twintigsten dezer maand Augustus ten zeven uren des morgens ten zijnen huize te Vaals is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht van Gertruid Zimmermann zijne echtgenoot wonende te Vaals, zonder beroep en aan welk hij heeft verklaard de voornamen te geven van Anna Maria Agnes.De gezegde verklaring geschiedt in de tegenwoordigheid van Michael Jacobs van beroep wever oud zestig jaren wonende te Vaals en van Gerard Jussen van beroep wever oud twee en veertig jaren, wonende te Vaals.Na gedane voorlezing van de tegenwoordige geboorte-akte aan den declarant en aan de getuigen, hebben zij met ons getekend, uitgenomen, de declarant, welke verklaart niet schrijven te kunnen."


5. Burgelijke Stand Vaals : Overlijden, Akte : 47, datum : 14-6-1935."
..verscheen Henricus Hubertus van Horck, 38 jaar, schilder, wonende te Vaals, die uit eigen wetenschap verklaarde, dat op den 13 juni om 17:00 uur in deze gemeente is overleden, ANNA MARIA AGNES ADANG, zonder beroep, 62 jaar, geboren en wonende te Vaals, echtgenoote van Baltus, Johan Clemens; dochter van Adang, Leonard en Zimmermann, Gertuid beide overleden."


Kinderen uit deze relatie:

+ 2 V i. Anna Marie Hubertina Baltus is geboren op 30-05-1897. Zij is overleden op 15-03-1974.

+ 3 V ii. Maria Agnes Hubertina Baltus is geboren op 30-09-1898. Zij is overleden op 01-02-1990.

+ 4 M iii. Hubert Christiaan Baltus is geboren op 08-12-1900. Hij is overleden op 18-09-1967.
 
 

5 M iv. Johan Hubert Baltus is geboren6 op 28-12-1902 in Vaals (NL). Hij is overleden op 05-12-1985 in Vaals (NL).

Johan Hubert Baltus6. Burgelijke Stand Vaals : Geboorte, Akte: 252; d.d: 28-12-1902.
"In het jaar .. verschenen ; Johan Clemens Hubert Baltus, 29 jaar, lakenwever, wonende te Vaals, die ons heeft aangegeven dat de 28 december 1902 ten vijf uren voormiddag te Lindenstraat 5 is geboren een kind v.h. mannelijk geslacht uit Anna Maria Agnes Adang, zijne echtgenoote, zonder beroep aan welk kind hij heeft verklaard de voornamen te geven van JOHAN HUBERT.
Getuigen:
* Christiaan Adang, 25 jaar, lakenwever, wonende te Vaals
* Hendrik Dresse, 24 jaar, schoenmaker , wonende te Vaals
Adang onderschrijft met Christian Adang. Dresse met Heinrich Dresfe en JC met Clemens Baltus getekend."


Lindenstraat 5 Vaals

Foto bij het huis in de Akenerstraat nummer 5. Op de foto staan Anna Franziska Harnischmacher (2de van rechts) en Maria Agnes Adang (1ste van rechts).


+ 6 M v. Pieter Jozef Hubert Baltus is geboren op 05-03-1905. Hij is overleden op 11-02-1990.

+ 7 V vi. Sibilia Hubertina Baltus is geboren op 18-03-1906.

8 V vii. Maria Magdalena Baltus is geboren op 19-04-1908 in Vaals (NL). Zij is overleden7 op 08-08-1909 in Vaals (NL).

Geboren : Akenerstraat 5 in de achterbouw
7. Burgelijke Stand Vaals : Overlijden, Akte:85; d.d.:9-8-1909.
"Heden ... verscheen voor mij ... Clemens Baltus, vader v.d. overledene, 36 jaar, wever, wonende alhier en Christiaan Adang, oom v.d. overledene, 31 jaar, herbergier, wonende alhier die verklaarden dat op 8-8-1909 om 23:00 is overleden Maria Magdalena Baltus, zonder beroep, wonende alhier, oud 15 mnd, geboren alhier, dochter van Clemens Baltus wever en Agnes Adang, zonder beroep, wonende alhier."


+ 9 V viii. Anna Louise Baltus is geboren op 26-07-1910. Zij is overleden op 30-06-1992.

+ 10 V ix. Maria Hubertina Magdalena Baltus is geboren op 15-09-1911. Zij is overleden op 06-03-2002.

11 M x. Leonard Baltus is geboren op 10-10-1913 in Vaals (NL). Hij is overleden8 op 06-06-1917 in Vaals (NL).

Geboren : Akenerstraat 5 in de achterbouw
8 Burgelijke Stand Vaals : Overlijden, Akte: 67; d.d: 06-06-1917.".
.verschenen Clemens Baltus, vader van de overledene, wever, 44 jaar en Leonard Adang, grootvader van de overledene, 82 jaar, zonder beroep, wonende te Vaals, die verklaarden dat den zesden dezer maand om 6:30, in deze gemeente is overleden LEONARD BALTUS, zonder beroep, wonende te Vaals, oud ruim 3 jaren, geboren te Vaals, zoon van Clemens Baltus, wever en Agnes Adang, zonder beroep, beiden wonende te Vaals."

 


2. Anna Marie Hubertina Baltus (Johan Clemens Hubert) is geboren9 op 30-05-1897 in Vaals (NL). Zij is overleden op 15-03-1974 in Lemiers (NL).

Anna Maria Hubertine Baltus 9. Burgelijke Stand Vaals : Geboorte, Akte: 98, Datum : 31-5-1897.
Op 31-5-1897 verschenen Jan Clemens Hubert Baltus, 24 jaar, lakenwever, wonende te Vaals, aangegeven dat op 30-5-1897 om 19:00 in de Bloemendalstraat is geboren een kind v.h. vrouwelijk geslacht uit Anna Maria Agnes Adang, zijn echtgenoote, zonder beroep, voornamen :ANNA MARIA HUBERTINA
Getuigen: Jan Bertrand, 55j, slotsmid en Theodooor Bontjes, 37 jaar, tapper beide wonende te Vaals."Anna trouwde10 Johannes Hubertus Herman Lux zoon van Johannes Hubertus Lux en Maria Jozefa Gores op 20-10-1921 in Vaals (NL). Zij zijn getrouwd op 22-09-1921 in Vaals (NL).

10. Burgelijke Stand Vaals : Huwelijk, Akte: 61 ;d.d:20-10-1921.
"...verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan :JOHANNES HUBERTUS HERMAN LUX, 22 jaar, geboren alhier, van beroep metselaar, wonende alhier, meerderjarige zoon van Johan Hubertus Lux, 54 jaar, metselaar en van Maria Jozefa Gores, 55 jaar, zonder beroep, beiden woonende alhier
en ANNA MARIA HUBERTINA BALTUS, 24 jaar, geboren alhier , zonder beroep, wonende alhier, meerderjarige dochter van Jan Clemens Hubert Baltus, 58 jaar, nachtwaker en van Anna Maria Agnes Adang, 49 jaar, zonder beroep, beide woonende alhier.De ouders van de bruidegom alsmede de ouders van de bruid, hierbij tegenwoordig, verklaarden toe te stemmen tot dit huwelijk.
Getuigen:Leonard Hents, 62 jaar, koster, wonende alhier
Leonard Adang, grootvader van de bruid, 86 jaar, zonder beroep, wonende alhier."


Johannes is geboren11 op 11-12-1898 in Lemiers (NL).

Johannes was werkzaam als Metselaar.

11. Burgelijke Stand Vaals : Geboorte, Akte:206; d.d.:11-12-1898.
"..Verschenen Johannes Hurbertus Lux, 31 jaar, metselaar, wonende te Vaals, die ons heeft aangegeven dat op den 11 december 1898 om 00:30 (?) te zijnen huzie te Lemiers is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Maria Jozefa Gores zijne echtgenoote, zonder beroep, voornamen: JOHANNES HUBERTUS HERMAN
Getuigen:Jan Bertrand, 57 jaar, slotsmid, wonende te Vaals
Hubert Schijns, 34 jaar, schrijnemaker, wonende te Vaals."


Kinderen uit deze relatie:

12 M i. Johan Lux.
13 M ii. Clemens Lux.
14 V iii. Leny Lux.
15 V iv. Agnes Lux.
16 M v. Peter Lux.
17 V vi. Hubertina Lux.
18 V vii. Louise Lux.


3. Maria Agnes Hubertina Baltus (Johan Clemens Hubert) is geboren12 op 30-09-1898 in Vaals (NL). Zij is overleden op 01-02-1990 in Kerkrade (NL).

12 Burgelijke Stand Vaals : Geboorte, Akte: 162; d.d: 30-9-1898.
"Op 30-9-1898 verschenen Johan Clemens Hubert Baltus, 25 jaar, lakenwever, wonende te Vaals, aangegeven dat op de dertigsten september 1898 ten 11:00 ten zijne huis Bloemendalstraat is geboren een kind v.h. vrouwelijk geslacht uit Anna Maria Agnes Adang, zijn echtgenoote, zonder beroep, aan welk hij heeft verklaard de voornamen te geven van MARIA AGNES HUBERTINA Getuigen: Jan Bertrand, 57 jaar, slotsmid en Leonard Graff, 38 jaar, dakdekker beide wonende te Vaals."Maria trouwde13 Henricus Hubertus van Horck zoon van Gerardus Hubertus van Horck en Henrica Hubertina Baltissen op 07-06-1923 in Vaals (NL). Zij zijn getrouwd op 09-06-1923 in Vaals (NL).

13. Burgelijke Stand Vaals : Huwelijk, Akte:21 ; d.d.:7-6-1923.
"...verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan HENRICUS HUBERTUS van HORCK, 25 jaar, gebroen te Meerlo, schilder, wonende te Vaals. Meerderjarige zoon van Gerardus Hubertus van Horck en Henrica Hubertina Baltissen, beide overleden
en
MARIA AGNES HUBERTINA BALTUS, 24 jaar, geboren te Vaals, zonder beroep, wonende te Vaals. Meerderjarige dochter van Johan Clemens Hubert Baltus, 50 jaar, nachtwaker en van Anna Maria Agnes Adang, 50 jaar, zonder beroep, beide wonende te Vaals. De ouders van de bruid, hierbij tegenwoordig, verklaarde toe te stemmen tot dit huwelijk.
Getuigen:
Hendrik Bindels, 44 jaar, correspondent, wonende te Vaals
Roelof Krommendijk, 24 jaar, kanonnier, wonende te Vaals."


Henricus is geboren14 op 07-09-1897 in Swolgen (NL). Hij is overleden in 12-1978 in Vaals (NL).

14. Burgelijke Stand Meerlo: Geboorte, Akte: 42 ;d.d.:7-9-1897.
"..Verschenen Gerardus Hubertus van Horck, 49 jaar, arbeider, wonende te Swolgen, die ons heeft aangegeven, dat op den zevende september 1897 om 01:00 uur ten huize is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit zijne echtgenote Henrica Hubertina Baltissen, zonder beroep, aan welk kind hij heeft verklaar dat zullen worden gegegeven de voornamen van HENRICUS HUBERTUS.
Getuigen:
Peter Jacob Lenssen, 57 jaar, akkerman, wonende te Swolgen
Jozef Kellenaers, 47 jaar, brievengaarder, wonende te Meerlo."


Kinderen uit deze relatie:19 M i. Gerard van Horck.

20 M ii. Clemens van Horck.

21 V iii. Maria van Horck.

22 V iv. Sibilia van Horck.

23 V v. Nelly van Horck.


4. Hubert Christiaan Baltus (Johan Clemens Hubert) is geboren15 op 08-12-1900 in Vaals (NL). Hij is overleden op 18-09-1967 in Heerlen (NL).

Hubert Christiaan Baltus 15. Burgelijke Stand Vaals : Geboorte, Akte : 223, datum 8-12-1900.
"Aangifte werd gedaan door Johan Clemens Baltus, 27 jaar, Lakenwever.Tijdstip van geboorte was om 5:00 uur op de Bloemendaalstr. 12 te Vaals.Getuigen waren : Johannes Nelessen, 27 jaar en Karel Sparla, 26 jaar, betonmaurer."
Geboorte Chris Baltus
Geboortehuis Nummer 12 is het derde huisje.
Chris Baltus vestigde zich op 18-3-1920 in Heerlen vanuit Vaals.

Chris was werkzaam als Opzichter laboratorium kolen op de ON I te Heerlen, waar hij ook zijn 40 jarig dienstjubileum had. Hierbij kreeg hij ook een lintje van Hare Majesteit!Hubert trouwde Maria Hubertina Moonen dochter van Jan Mathijs Moonen en Maria Theresia Donners op 22-01-1927 in Heerlen (NL). Maria is geboren16 op 20-07-1901 in Heerlen (NL). Zij is overleden op 30-07-1990 in Heerlen (NL).


16. Burgelijke Stand Heerlen : Geboorte, Akte : 149, datum 22-7-1901.
"Aangifte werd gedaan door de vader Jan Mathijs Moonen, 23 Jaar, Heerlen, stereotypeur.Tijdstip geboorte was om 14:00 te Benzerade, Heerlen.Getuigen waren : Johan Crombach, 27 jaar, kleermaker en Willem Kuckelkorn, 29 jaar, drukker. Beide wonende te Heerlen(Kuckelkorn heeft getekend met Kockelkorn)."


Baltus x Moonen

Hubert en Maria hadden de volgende kinderen:24 M i. Clemens Gerard Baltus.
25 V ii. Agnes Baltus.
26 V iii. Mia Baltus.
27 M iv. Paul Jozef Baltus.
28 M v. Peter Jozef Baltus.
29 M vi. Jan Mathieu Baltus.
30 M vii. Johan Herman Baltus.
31 V viii. Theresia Baltus.
32 V ix. Magdalena H.M. Baltus.


6. Pieter Jozef Hubert Baltus (Johan Clemens Hubert) is geboren op 05-03-1905 in Vaals (NL). Pieter Jozef Hubert BaltusHij is overleden op 11-02-1990 in Sittard (NL).

Pieter was werkzaam als PTT Postbesteller.

Overleden in Ziekenhuis
Geboren : Akenerstraat 5 in de achterbouw
Pieter trouwde Angelina Schiffers dochter van Johan Pieter Schiffers en Maria Magdalena Bodelier op 21-11-1931 in Vaals (NL). Zij zijn getrouwd18 op 19-11-1931 in Vaals (NL).

18. Burgelijke Stand Vaals : Huwelijk, Akte: 59; d.d.:19-11-1931.
"..ten einde een huwelijk aan te gaan :PIETER JOZEF HUBERT BALTUS, 26 jaar, geboren te Vaals, schoenmaker, wonende te Vaals, meerderjarige zoon van Johan Clemens Hubert Valtus, 58 jaar, wever en van Anna Maria Agnes Adang, 59 jaar, zonder beroep, beide wonende alhier
en
ANGELINA SCHIFFERS, 21 jaar, geboren te Vaals, zonder beroep, wonende te Vaalsmeerderjarige dochter van Johan Pieter Schiffers, 50 jaar , wever, wonende alhier en van Maria Magdalena Bodelier, overleden.De ouders van de bruidegom, alsmede de vader van de bruid, voor mij tegenwoordig, verklaarde toe te stemmen tot dit huwelijk.
Getuigen:
Maria Gertuid Weinberg, 28 jaar, zonder beroep, wonende te Vaals
Hendrikus Hubertus van Horck, zwager van de bruidegom, 34 jaar, schilder, wonende te Vaals."


Angelina is geboren op 21-11-1909 in Vaals (NL). Zij is overleden op 14-06-1998 in Heerlen (NL).

Angelina was werkzaam als PTT kantoorhoudster.

Pieter en Angelina hadden de volgende kinderen:

33 M i. Peter Jozef Baltus.
34 V ii. Angelina Magdalena Baltus.
35 M iii. Joseph Josef Baltus.
36 V iv. Agnes Johanna Magdalena Baltus.
37 M v. Christiaan Johan Baltus.


7. Sibilia Hubertina Baltus (Johan Clemens Hubert) is geboren op 18-03-1906 in Vaals (NL).

Geboren : Akenerstraat 5 in de achterbouw
Sibilia Hubertina BaltusSibilia trouwde Peter Jozef Schiffers zoon van Johan Pieter Schiffers en Maria Magdalena Bodelier op 13-08-1938 in Vaals (NL). Zij zijn getrouwd19 op 11-08-1938 in Vaals (NL).

19. Burgelijke Stand Vaals : Huwelijk, Akte: 42 ; d.d. 11-8-1938.

Peter is geboren op 05-04-1908 in Vaals (NL). Hij is gedoopt op 05-04-1908 in Vaals (NL). Hij is overleden in Vaalserquartier.


Peter en Sibilia hadden de volgende kinderen:


38 M i. Peter Schiffers.
39 V ii. Leny Schiffers.
40 M iii. Herman Schiffers.
41 M iv. Josef Schiffers.
 


9. Anna Louise Baltus (Johan Clemens Hubert) is geboren op 26-07-1910 in Vaals (NL). Zij is overleden op 30-06-1992 in Heerlen (NL).

Anna Louise BaltusGeboren : Akenerstraat 5 in de achterbouw

Anna trouwde Jozef Hubert Bock zoon van Willem Hendrik Bock en Maria Catharina Josephina Maubach op 30-05-1940 in Vaals (NL). Zij zijn getrouwd20 op 22-04-1940 in Vaals (NL).


20. Burgelijke Stand Vaals : Huwelijk, Akte: 21; d.d: 22-4-1940.

Jozef is geboren op 20-02-1910 in Vaals (NL). Hij is overleden op 30-08-1967 in Heerlen (NL).

Kinderen uit deze relatie:

42 M i. Clemens Bock.
43 V ii. Leny Bock.
44 M iii. Jozef Willem Gerard Bock.
45 M iv. Hendrik Bock.
46 V v. Agnes Bock.
47 V vi. Maria Bock.


10. Maria Hubertina Magdalena Baltus (Johan Clemens Hubert) is geboren op 15-09-1911 in Maria Hubertina Magdalena BaltusVaals (NL). Zij is overleden op 06-03-2002 in Vaals (NL).

Geboren : Akenerstraat 5 in de achterbouw
Maria trouwde Wiel Bindels op 17-04-1937 in Vaals (NL). Zij zijn getrouwd21 op 22-04-1937 in Vaals (NL).
21. Burgelijke Stand Vaals : Huwelijk, Akte: 14 ; d.d.: 22-4-1937.

Wiel is geboren op 15-02-1912 in Vaals (NL).

Kinderen uit deze relatie:

48 M i. Clemens Bindels.
49 M ii. Jozef Bindels.
50 M iii. Peter Bindels.