Verhalen

Enige tijd geleden kreeg ik van Jean Henkens een vraag over het huwelijk van het echtpaar Timmermans x Joosten. Gegevens van de geboorte en het overlijden van beide echtelieden waren bekend, maar hun huwelijk was nergens te vinden.

Post date: 19-07-2007 00:07
In de vorige verhalen ben ik voornamelijk ingegaan op de voorouders van mijn oma. Mijn oma, Aleida Maria Petronella Berns, is op 17-07-1931 in Eygeslhoven getrouwd met de mijnwerker Friedrich Wilhelm Cohnen.
 
Post date: 16-11-2006 20:11

Een nieuw en uniek kijk- en vertelboek…

  • Uniek, omdat u nergens zo een rijke veelheid aan foto’s en informatie vindt.
  • Kijkboek, omdat de Geistingenaren méér dan 3000 foto’s ter beschikking stelden, die Piet Franssen keurig scande. De auteur mocht ze onder deskundige technische begeleiding van Huub Van Eygen, als één mozaïek in mekaar passen. Aangevuld met korte krachtige teksten schetsen ze één boeiend beeld van het leven van weleer.
  • Vertelboek, omdat uzelf uw gids mag zijn en het verhaal, dat achter elke foto schuilgaat, aan uw kindskinderen zal vertellen.
Post date: 17-09-2006 00:09

n 1725 woont er in Beersel (Molenbeersel, nu Kinrooi België) een jonge weduwe, Joanna Lemmen genaamd. Joanna is nog geen 30 jaar oud en woont met haar 2 jonge kinderen Joanna en Joannes Caspers op de boerderij Willenhof in voornoemd Beersel.

Post date: 04-09-2006 00:09

Aan de Klinkenberg 1 in Rothem bij Meerssen staat een witte boerderij, die door een herfststorm bijna 2 jaar geleden (2004)  behoorlijk in verval geraakt is. Op die boerderij, die ook een schenkkamer heeft, wonen na hun huwelijk in 1804 Petrus Claessen en Joanna Maria Voncken. Zij krijgen, zoals gebruikelijk in die tijd, een hele trits kinderen. Een daarvan is Mieke Claessen, geboren in 1826. Zij heeft de Franse bezetting niet meegemaakt, maar weet later aan haar kleinzoon Jan Dolmans aardige van haar moeder opgepikte verhalen te vertellen.

Post date: 28-07-2006 00:07

Pagina's

Subscribe to Verhalen