Boeken

GECONFISQUEERD ALS ‘VIJANDELIJK VERMOGEN’

Voorintekenen GECONFISQUEERD ALS ‘VIJANDELIJK VERMOGEN’

Dit boek handelt over een vergeten c.q. veronachtzaamd hoofdstuk uit de geschiedenis van onze kastelen en landgoederen.

In de case study Geconfisqueerd als ‘vijandelijk vermogen’ geeft Lou Heynens verrassende inzichten en details omtrent de wijze waarop in 1945 kastelen en landgoederen in ons land als Duits ‘vijandelijk vermogen’ werden geconfisqueerd. De auteur deed onderzoek in het Nationaal Archief in o.a. de NBI-dossiers aangaande kastelen en landgoederen in Limburg. Hij bracht 22 gevallen van confiscatie aan het licht.

Canon van Limburg

De historische canon van de provincie Limburg brengt de volledige geschiedenis van de regio Limburg in kaart. Een prachtig boek en een heldere website vertellen de geschiedenis van Limburg in 52 vensters. Van de prehistorie tot Limburg vandaag en van Mook tot Eijsden

Beeldige wandeling door tijdloos Geistingen.

Een nieuw en uniek kijk- en vertelboek…

  • Uniek, omdat u nergens zo een rijke veelheid aan foto’s en informatie vindt.
  • Kijkboek, omdat de Geistingenaren méér dan 3000 foto’s ter beschikking stelden, die Piet Franssen keurig scande. De auteur mocht ze onder deskundige technische begeleiding van Huub Van Eygen, als één mozaïek in mekaar passen. Aangevuld met korte krachtige teksten schetsen ze één boeiend beeld van het leven van weleer.
  • Vertelboek, omdat uzelf uw gids mag zijn en het verhaal, dat achter elke foto schuilgaat, aan uw kindskinderen zal vertellen.

Het proces Philippus Mertens, een bokkenrijder berecht in Antwerpen

1. Wat zijn bokkenrijders ?

Iedereen heeft al wel eens over de bokkenrijders gehoord. Het zou om een duizendkoppige bende gaan die, ruw geschat, van 1740 tot 1795 (weliswaar met onderbrekingen) opereerde in grote delen van Belgisch en Nederlands Limburg. Het Belgische Maaseik, Bree, Neeroeteren en Wellen, het Nederlandse Valkenburg , Kerkrade, Heerlen en Meerssen en het Duitse Herzogenrath (toen Nederland) waren de belangrijkste bokkenrijderscentra.

Pagina's

Subscribe to RSS - Boeken