Databases

Digitaal zoeken in NRW

Ook in Duitsland is men digitaal aan de weg aan het timmeren. Zo zijn de archieven in Nord Rhein Westfalen, ook digitaal aan het gaan. Behalve de overlijdensregister hieronder kan men ook in andere archiefstukken digitaal zoeken. Een en ander is ook in het Nederlands beschikbaar. Sommige pagina's zijn nog niet vertaald naar het Nederlands, daar ziet men een en ander nog in het Engels.

Klik op deze link  (https://www.archive.nrw.de/nl) om naar het archief te gaan.

Soundtoll register online

De Sonttolregisters (STR) vormen de administratie van de tol die de koning van Denemarken hief over de scheepvaart door de Sont, de zeestraat tussen Zweden en Denemarken. Ze zijn (met hiaten in de eerste decennia) bewaard gebleven voor de periode 1497 tot 1857, toen de tol werd opgeheven. Vanaf 1574 is de serie vrijwel compleet. De STR worden bewaard in het Deense Nationaal Archief (Rigsarkivet) in Kopenhagen.

Deze gegevens zijn nu in te zien op de site van de Sonttolregisters

Subscribe to RSS - Databases