Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

 Deze site bevat o.a. afbeelding van grafmonumenten op de Belgische kerkhoven en dus interessant voor de genelaogen!  Hieronder een beschrijving zoals deze op de site staat.

De fotografische collectie van het documentatiecentrum telt meer dan 850.000 negatieven, die alle aspecten van de Belgische kunst bestrijken: monumenten en landschappen, beeldhouwkunst, schilderkunst, muurschilderingen, textiel, zilverwerk, glas, ceramiek, grafische documenten, archeologie, folklore, oude ambachten, enz. Deze uitzonderlijke documentatie bevat ook fotografische opnamen van kunstwerken of monumenten die thans verdwenen zijn of die gewijzigd werden. Sommige foto’s dateren van het einde van de 19de eeuw. De collectie is geleidelijk gegroeid, maar toch zijn er drie belangrijke fasen van verwerving geweest:

  1. De opnamen gerealiseerd tijdens Eerste Wereldoorlog, in het kader van de inventarisatie van het Belgische culturele patrimonium, aangevangen door de bezetter;
  2. De opnamen gerealiseerd tijdens de Tweede Wereldoorlog, op vraag van het Commissariaat Generaal voor de Passieve Luchtbescherming;
  3. Het Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, begonnen in 1967 op initiatief van de ministers Pierre Wigny en Renaat Van Elslande en beëindigd in 1983. Met het Fotorepertorium werd het patrimonium van alle kerken in het land geïnventariseerd.