Overslaan en naar de inhoud gaan

Genealogie is kennis en informatie delen! Sinds 2005.

Latijns woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina
Helaas werkt de woordenlijst niet bij elke Letter. Je kunt dan beter de zoek pagina gebruiken.
( (1) - (1) A (372) B (82) C (474) D (224) E (150) F (160) G (73) H (68) I (218) J (60) L (91) M (155) N (106) O (90) P (311) Q (56) R (73) S (285) T (87) U (55) V (112)
Latijn Aflopend sorteren Vertaling
D.O.M.

Deo optimo maxitnoque

D.V.

deo volente

dapifer

drossaard, drost

data generali absolutione(in articulo mortis impertiri solita)

na het geven van de algemene absolutie (die men gewoonlijk ontvangt in het stervensuur)

dato

op de dag (van uitgifte)

datum

gegeven; dag van uitgifte van een oorkonde of brief

de

van, vanaf, vanuit, over

de (mea) licentia

met (mijn) toekenning/toestemming

de consensu meo

met mijn toestemming

de consensu parentum

met toestemming van de ouders

de consensu pastoris

met toestemming van de pastoor

de consensu quorum interest

met toestemming van de belanghebbende

de dato

van de dag, op de dag

de effectu arresti

met betrekking tot de werking der beslaglegging

de expressa licentia

met de uitdrukkelijke vergunning/toelating

de gratia speciali

door een bijzondere gunst

de hodie

vanaf de huidige dag

de labore suo vivens

die zijn brood verdient door zijn werk

de more

volgens de gewoonte

de nocte

's nachts

de nullitate

met betrekking tot nietigheid

de prima contumacia

van eerste verstek; zie ook contumacie

de rato caveren voor,

zie cavere de rato

de sacro fonte susceperunt

ze (peter en meter) namen (het kind) op van de doopvont

de secunda contumacia

van tweede verstek

de suis vivens

die in zijn eigen onderhoud voorziet

de triduo ad triduum

van termijn tot termijn (bij het voeren van een schriftelijke procedure mochten tussen het wisselen van de stukken maar drie weken liggen)

debilitate

door gebrekkigheid

debilitate senectus

wegens seniliteit

debitis

met, door verplichtingen; verplichte

decalciare

het schoeisel uitdoen

decanatus

dekenaat

decanus

deken (a) kerkelijk waardigheidsbekleder in een domkapittel (b) voorzitter van een universitaire faculteit

decarchus

korporaal

decem

tien

decembris

december

decempedator (iuratus)

(gezworen)landmeter

decennis

tiener, tienjarige

decennium

tijdvak van tien jaar

decideren

(<Lat. decidere) beslissen

decima

tiende, tiende gedeelte van de oogst (of geboren vee) dat men aan de eigenaar van de grond moest afstaan

decima bladi

grote of grove tiende (geheven op de veldgewassen), graantiende; zie ook decima

decima de nutrimentis animalium

landtiende, weilandtiende, krijtende tiende (geheven op het jonge vee) (zie ook decima)

decima feni

hooitiende

decima gelimae

stro-tiende

decima predialis,

zie decima de nutrimentis animalium

decima torbonum

turftiende

decimae novales

nieuwe tienden (geheven op land dat nog nooit ontgonnen is)

decimae veteres

oude tienden (geheven op land dat al ontgonnen is)

decimator

tiendeheffer