Latijns Woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina

(4) | ( (1) | - (1) | A (372) | B (82) | C (474) | D (224) | E (150) | F (160) | G (73) | H (68) | I (218) | J (60) | L (91) | M (155) | N (106) | O (90) | P (311) | Q (56) | R (73) | S (285) | T (87) | U (55) | V (112)
Woordoplopend sorteren Vertaling
aetatis suae

op de leeftijd van

aetatis septimanarum

weken

aetatis provectae

op gevorderde leeftijd

aetatis mensium

maanden

aetatis horarum

uren

aetatis hebdomadorum

weken

aetatis dierum

dagen

aetatis annorum

jaren

aetatis

oud, in de leeftijd van

aetas

leeftijd

aet.

aetatis

aestimatio

schatting

aerarius

kopersmid, schatmeester, financieel beheerder

aequalis

gelijk

aequali gradu

in gelijke graad (van bloed- of aanverwantschap)

aegrum

ziek, zwak

aegrotus (vrw. -a)

ziek

aegrotavit

was ziek

aegrota per ... dies

na een ziekte van ... dagen

aegritudine quadam

door een of andere ziekte

aedituus

koster, klokluider, godsdienstonderwijzer, beheerder van het kerkelijk vermogen

aedilis

kerkmeester

advocatus

advocaat

adventivus

bruidsschat (gegeven door een ander dan de vader)

adumbrator

tekenaar, silhouettist

adultus (vrw. -a)

opgroeiend, bijna volwassen

adulterium

echtbreuk

adulterio natus

uit overspel geboren

adulter

overspelig

adulta virgo

volwassen jong meisje

adulescentulus,

zie adolesculentulus

adulescentulo,

zie adolesculentulo

adulescentula,

zie adolesculentula

adulescens,

zie adolescens

adstitit

was aanwezig

adsistent

helper; politie, diender

adscriptus glebae

lijfeigene, bij de grond gerekend (Lat. gleba aardkluit, grond)

adpendere

toebehoren

adpatruus

broer van de betovergrootvader

adoptivus

door adoptie tot stand gebracht

adolescentulus

jongetje, knaapje

adolescentulo

voor het jongetje

adolescentula

jong meisje, maagd

adolescens

ongehuwde jongeling/jonge dochter (tussen 15 en 30 jaar)

adneptis

dochter van een achter-achterkleinkind

adnepos

zoon van een achter-achterkleinkind

admodum reverendus

zeer eerwaarde

admodum

zeer

admittere

toegeven, toelaten

administratus

bediend

Pagina's