Latijns Woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina

(4) | ( (1) | - (1) | A (372) | B (82) | C (474) | D (224) | E (150) | F (160) | G (73) | H (68) | I (218) | J (60) | L (91) | M (155) | N (106) | O (90) | P (311) | Q (56) | R (73) | S (285) | T (87) | U (55) | V (112)
Woordoplopend sorteren Vertaling
administratis sacramentis

met de sacramenten bediend

admatertera

zuster van de betovergrootmoeder

adiudicare

toewijzing bij openbare verkoop, aanbesteding, toekenning

additionaal

(Lat. addere) toegevoegd

adde

tel op, voeg toe

adcensus

belasting op verbruiksgoederen

adavunculus

broer van de betovergrootmoeder

adamita

zuster van de betovergrootvader

ad vota secunda

bij, tot de tweede belofte (nl. het huwelijk)

ad vocem

bij het woord opzoeken, bij het woord te vinden

ad vitam

levenslang, op het leven (bijv. bij rente)

ad verbum

woordelijk, woord voor woord

ad valorem

berekend naar de waarde, overeenkomstig de waarde

ad usem

volgens gebruik

ad ulteriora

verder gaan met de procesvoering

ad triduum

tot over drie dagen

ad tempus vitae

levenslang

ad tempus

tijdelijk

ad solemnizationem huius actus requisitis

gevraagd voor het opmaken van deze akte

ad primam

op de eerstvolgende (rechtdag)

ad perpetuam memoriam

ter eeuwige nagedachtenis

ad Patres

naar de Vaderen gegaan, naar het dodenrijk gegaan

ad pactum

bij het verdrag

ad oculum

bij oge, met het oog, voor het oog

ad octo

tot over acht (dagen)

ad merum usum

voor zuiver gebruik

ad matrimonium inscripti

ingeschreven voor het huwelijk

ad litteram

letterlijk

ad limina

voor de bischoppen voorgeschreven bezoek om de 3 a 10 jaar

ad libitum

naar welgevallen, naar goedvinden

ad hunc actum requisitis

gevraagd voor het opmaken van deze akte, voor deze akte geroepen

ad hoc

tot dit (doel)

ad finem litis

tot het eind van het proces

ad domum

aan huis (bij een gerechtelijke aanzegging of dagvaarding)

ad definitivam usque

tot aan het eindvonnis

ad aeternitatem transiit (abiit)

ging naar de eeuwigheid

ad

naar, tot, bij

acupictor

borduurden, zijdeborduurder, zijdewever

acuminator

slijper

acufex

naaldenmaker

acuciator

slijper

actum ut supra

datum als voorgaande, akte als boven

actum infra

onder de akte

actum informa

formeel geschrift

actum in communiforma

akte in de gewone vorm

actum et subsignatum

akte van ondertekening; behandeld en ondertekend

actum consentionis

akte van toestemming

actum approbationis

akte van goedkeuring

actum

akte; behandeld (op een bepaalde datum); geschied, gedaan

actuarius

bedrijfsleider, overheidsklerk, griffier

Pagina's