Latijns Woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina

(4) | ( (1) | - (1) | A (372) | B (82) | C (474) | D (224) | E (150) | F (160) | G (73) | H (68) | I (218) | J (60) | L (91) | M (155) | N (106) | O (90) | P (311) | Q (56) | R (73) | S (285) | T (87) | U (55) | V (112)
Woordoplopend sorteren Vertaling
dysuria

moeilijkheid om te urineren

dysenterie

dysenterie, buikloop

duxit in matrimonium

huwde

dux militim

generaal, bevelhebber

dux belli

overste, kolonel

dux

hertog, leider, aanvoerder

durante vita

gedurende het leven

duplex vidua

tweemaal weduwe

duoetvicies

tweeentwintigmaal

duoetvicesimus

tweeentwintigste

duodeviginti

achttien

duodevicies

achttienmaal

duodevicesimus

achttiende

duodetriginta

achtentwintig (letterlijk twee van dertig)

duodetricesimus

achtentwintigste

duodennis

twaalfjarige

duodecimus

twaalfde

duodecim

twaalf

duodecies

twaalfmaal

duo et viginti

tweeentwintig

duo

twee

dum viveret

tijdens zijn leven, toen hij leefde

ducissa

hertogin

ducis

van de leider, aanvoerder

ducenti

tweehonderd

ducentesimus

tweehonderdste

ducatu

in het hertogdom

drossardus

drossaard, baljuw

dr.

Doctor

domus

huis

dominus temporalis

plaatselijke heer (wereldlijk heer)

dominus supremus

kolonel

dominus loci

de heer van de plaats

dominus castri

burchtheer

dominus

heer (titel van ridders, seculiere priesters en predikanten)

dominica

zondag

domina

(adellijke) vrouwe des huizes

domicilium citandi eligere

een adres kiezen waar men gedagvaard kan worden, waar men dus 'procesrechtelijk' te bereiken is tijdens de procedure

domicilium

woning, woonplaats

domicellus

heer, jonge edelman

domicella

juffrouw, jonkvrouw (dochter van de heer), jonge edele vrouw

doliarius

tonnenmaker, kuiper

dolator

timmerman, meubelmaker

doctor juris utriusque

meester in de beide rechten (kanoniek en Romeins recht)

doctor

leraar, gepromoveerde aan de universiteit, meester in de rechten

Dnus

Dominus

dixit

heeft gezegd, zei

dixi

ik heb gezegd

divortium

echtscheiding

divorti sententia

echtscheidingsuitspraak

Pagina's