Latijns Woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina

(4) | ( (1) | - (1) | A (372) | B (82) | C (474) | D (224) | E (150) | F (160) | G (73) | H (68) | I (218) | J (60) | L (91) | M (155) | N (106) | O (90) | P (311) | Q (56) | R (73) | S (285) | T (87) | U (55) | V (112)
Woordaflopend sorteren Vertaling
decimo

tiende

decimonono

negentiende

decimoquarto

veertiende

decimotertio

dertiende

decimus

tiende

declarans se scribere non posse

verklarende niet te kunnen schrijven

declarant

(<Lat. deelarare) eiser voor een gespecificeerd geldsbedrag

declaratie van kosten

(<Lat. declaratio) eis die een eiser bij het gerecht indient wanneer hij een bepaald gespecificeerd geldsbedrag van de gedaagde te vorderen heeft

declaratus

verklaard hebbende

decollatus

onthoofd

deculciare

het schoeisel uitdoen

decurio maior

sergeant majoor, opperwachtmeester

decurio militum

onderofficier, korporaal

dedi

ik heb gegeven

dedicatio

(in)wijding van kerk, viering

deducent

(<Lat. deducere) degene die een deductie voor gerecht brengt

deduceren

(<Lat. deducere) afleiden; aftrekken

deductie

(<Lat. deductio) stuk waarin uit gestelde feiten een eis (in rechte) wordt afgeleid; aftrekking, uittreksel

defecto virium

in gebreke van krachten

defemetorum

overlijdensregister

defensor

verdediger

definitieve sententie

(<Lat. sententia definitiva) eindvonnis

defuncti

overledenen

defunctus

(vrw. -a) gestorven, overleden, uitgestorven

deglubitor

vilder

Dei gratia

door de gratie Gods

deinde

opvolgend, daarna

delirium

waanzinnigheid

demigravit

overleden; verhuisd

demolieren

(<Lat. demoliri) slopen

denarium

denarius, denier (munt)

denarius

Romeinse zilvermunt

denatus

gestorven

denuntiare

(de huwelijksgeboden) afkondigen

denuntiatio

afkondiging

Deo juvente

met Gods hulp

Deo optimo maximo

aan de heerlijkste opperste God (op grafzerken)

Deo optimo spiritum dedit

hij gaf aan God, de Allerhoogste, zijn geest

deponent

(<Lat. deponere) hij die een verklaring aflegt

depositie

(<Lat. depositio) beedigde verklaring, afgelegd voor een gerechteljk commissaris

derelicta

weduwe

derogare

afbreuk doen, inbreuk maken, afwijken van de wet

descendens

nederdalend, afstammeling, nakomeling

descendere

neerdalen, afstammen, overlijden

descendi

ik ben afgedaald, ik stam af van

descensum

neergedaald, afkomstig van, overleden

desert verklaren van een appel

(<Lat. desertus) verklaren, dat tegen een uitspraak van een gerecht geen hoger beroep mag worden ingesteld

deservitor

bedienaar van de parochie, koster

desistere

afzien

desponsare

verloven, uithuwen

Pagina's