Latijns Woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina

(4) | ( (1) | - (1) | A (372) | B (82) | C (474) | D (224) | E (150) | F (160) | G (73) | H (68) | I (218) | J (60) | L (91) | M (155) | N (106) | O (90) | P (311) | Q (56) | R (73) | S (285) | T (87) | U (55) | V (112)
Woordaflopend sorteren Vertaling
desponsatio

verloving

desponsatus

(vrw. -a) verloofd

destitutus sensibus

van zijn zinnen beroofd

desunt cetera

de rest ontbreekt

detentio

hechtenis; houderschap

devotus

toegewijd, vroom

dexter

rechts

diaconus

diaken

diarrhea

diarree

dicere

zeggen

dicit

hij/zij zegt

dicti anni

de genoemde jaren

dictionis caesariae

onder keizerlijk gezag, in een rijksland

dicto

in het gezegde

dicto loco

op de gezegde plaats

dictum

uitspraak (in een rechtszaak), gezegd

dictus

gezegd, vernoemd, geheten, genoemd, voornoemd, bijgenaamd

dicunt

zij zeggen

die

op de dag

die precedente

op de voorgaande dag

die subsequente

op de volgende dag

diebus

op de dagen

diem suum clausit

sloot zijn levensdag af

dierum

van de dagen

dies

dag

dies feriatus

feest-/marktdag

dies illa

deze dag

dies irea

dag des toorns

dies jovis

donderdag

dies lunae

maandag

dies martis

dinsdag

dies mercurii

woensdag

dies natalis

verjaardag, Kerstdag

dies natalis

geboortedag, stichtingsdag

dies saturni

zaterdag

dies solis

zondag

dies veneris

vrijdag

dies veneris parasceves

Goede Vrijdag

dies veneris sanctus

Goede Vrijdag

digamus

voor de tweede maal gehuwd

digesta

uitgelezen, geordende, berekende zaken

diis manibus sacrum

gewijd aan de zielen van de afgestorvenen

dilatus

uitgesteld, verwijderd

dilirium,

zie delirium

dimachus

dragonder, lichtbewapend ruiter

dimerie

(<Lat. dimeritum) gebied waar tiende geheven werd

dimidium

helft, half

diminutien

(<Lat. diminutio) verminderingen, antwoord op een declaratie van kosten

dimissoriales dedi ad contrahendum matrimonium

ik gaf verlofbrieven voor het voltrekken van een huwelijk

dimissus

gezonden (wanneer de bruidegom door zijn pastoor naar de parochie van de bruid 'gezonden' wordt om daar te trouwen)

Pagina's