Latijns Woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina

(4) | ( (1) | - (1) | A (372) | B (82) | C (474) | D (224) | E (150) | F (160) | G (73) | H (68) | I (218) | J (60) | L (91) | M (155) | N (106) | O (90) | P (311) | Q (56) | R (73) | S (285) | T (87) | U (55) | V (112)
Woordaflopend sorteren Vertaling
diocesis

van het bisdom

dirimentibus (impedimentibus)

(door, met) vernietigende beletsels

discedere

weggaan, zich verwijderen

discessit

hij ging weg (overleed)

discessus

dood (gegaan)

discoord

(<Lat. discordia) onenigheid

discussie

(<Lat. discussie) (wederzijdse) bestrijding (van een ingestelde vordering)

dispensatio

vrijstelling

dispensatio affinitatis

vrijstelling voor aanverwantschap

dispensatio consanguinitatis

vrijstelling voor bloedverwantschap

dispensatio in bannis

vrijstelling van de drie huwelijksafkondigingen

dispensatio in uno banno

dispensatie van een huwelijksafkondiging

dispensavi

ik heb vrijstelling verleend

dispensavit

heeft vrijstelling verleend

dispositum

beschikking, wilsbeschikking in testament

dissimilis

ongelijk

dissolutio conjugi

echtscheiding

distinctio

onderscheid

ditionis caesariae,

zie dictionis caesariae

dito

op dezelfde dag

diurnus

een dag durend, dagelijks

diuturna infirmitate

na een langdurige ziekte

diuturno languore

na een langdurige ziekte

divortatus (vrw. -a)

gescheiden

divorti sententia

echtscheidingsuitspraak

divortium

echtscheiding

dixi

ik heb gezegd

dixit

heeft gezegd, zei

Dnus

Dominus

doctor

leraar, gepromoveerde aan de universiteit, meester in de rechten

doctor juris utriusque

meester in de beide rechten (kanoniek en Romeins recht)

dolator

timmerman, meubelmaker

doliarius

tonnenmaker, kuiper

domicella

juffrouw, jonkvrouw (dochter van de heer), jonge edele vrouw

domicellus

heer, jonge edelman

domicilium

woning, woonplaats

domicilium citandi eligere

een adres kiezen waar men gedagvaard kan worden, waar men dus 'procesrechtelijk' te bereiken is tijdens de procedure

domina

(adellijke) vrouwe des huizes

dominica

zondag

dominus

heer (titel van ridders, seculiere priesters en predikanten)

dominus castri

burchtheer

dominus loci

de heer van de plaats

dominus supremus

kolonel

dominus temporalis

plaatselijke heer (wereldlijk heer)

domus

huis

dr.

Doctor

drossardus

drossaard, baljuw

ducatu

in het hertogdom

ducentesimus

tweehonderdste

ducenti

tweehonderd

Pagina's