Latijns Woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina

(4) | ( (1) | - (1) | A (372) | B (82) | C (474) | D (224) | E (150) | F (160) | G (73) | H (68) | I (218) | J (60) | L (91) | M (155) | N (106) | O (90) | P (311) | Q (56) | R (73) | S (285) | T (87) | U (55) | V (112)
Woordoplopend sorteren Vertaling
generis

van het geslacht

generi

van de schoonzoon

generatie

familie (in de ruimste zin), mensenleeftijd, generatie (tijdspanne van ca. 30-35 jaar), geslacht

generali absolutione

met algemene absolutie

gener

schoonzoon

geneculum,

zie geniculum

gen.

genus

gemmellus,

zie gemellus

gemmarius

steensnijder, juwelier

geminus

(vrw. -a) tweeling

gemini

mannelijke tweelingen

geminae

vrouwelijke tweelingen

gemellus

(vrw. -a) tweeling

gemelli

mannelijke tweelingen

gemellae

vrouwelijke tweelingen

geextendeerde sententie

(Lat. extensa sententia) uitgebreid vonnis d.w.z. het vonnis met het libel (geschrift) van de eiser en het antwoord van de gedaagde

gecontumaceerde

(Lat. contumacia) degene tegen wie de beschuldiging van verstek is toegewezen

geconfineerde

(Lat. confinere) degene die in hechtenis zit

geappraehendeerde

(Lat. appraehendere) in hechtenis genomene

geaccuseerde

(Lat. accusare) de van contumacie (verstek) beschuldigde

garcifer

kok, keukenjongen, koksjongen, stalknecht, kamerheer

garbae

schoven, graanschoven

gangredine consumptus

door kanker verteerd

Pagina's