Overslaan en naar de inhoud gaan

Genealogie is kennis en informatie delen! Sinds 2005.

Latijns woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina
Helaas werkt de woordenlijst niet bij elke Letter. Je kunt dan beter de zoek pagina gebruiken.
( (1) - (1) A (372) B (82) C (474) D (224) E (150) F (160) G (73) H (68) I (218) J (60) L (91) M (155) N (106) O (90) P (311) Q (56) R (73) S (285) T (87) U (55) V (112)
Latijn Aflopend sorteren Vertaling
in articulo mortis

op het ogenblik van 't sterven

in brevi

in korte tijd

in caelum abiit

is naar de hemel gegaan

in cas subject

(Lat. in casu subieeto) in het onderhavige geval

in causa

in zijn rechtzaak

in comitatu

in het gezelschap van

in communi et ampliori fonna

in algemene en ruimere zin

in confesso

door beide partijen toegegeven

in continent

(Lat. continere) op staande voet, dadelijk

in contradictoria

in tegenspraak

in contumaciam

bij verstek

in corpore

gezamenlijk

in dato

daterende van, op datum van

in Dno obiit

in Domino obiit

in doloribus partus

in hevige pijn, in barensweeen

in Domino obiit

is gestorven in de Heer

in domo propria

in zijn eigen huis

in domo sua

in zijn huis

in dorso

aan de rugzijde

in effectu

in werkelijkheid

in eodem domo

in hetzelfde huis

in extremis momentis

in de laatste ogenblikken

in extremis rebus

in de uiterste nood

in factis

met betrekking tot de gebeurtenissen (waarover geprocedeerd wordt)

in factis bewijzen

bepalen dat de partijen hun beweringen nader moeten bewijzen (door schriftelijke stukken of door getuigen)

in facto

door de daad zelf, inderdaad

in feiten contrarie

(Lat. in factis contrarius) oneens ten aanzien van de gebeurtenissen

in festo sancti N.

op het feest van de heilige N.

in fidem

ter waarmerking

in forma

in de (rechtens vereiste) vorm

in foro

openbaar

in hoc statu

in deze toestand

in hypothesi

(Grieks) in de veronderstelling

in ipso tennino

op de vastgestelde dag

in itinere trajecti

op weg naar

in iudicio

op de rechtszitting

in lecto decumbens

bedlegerig

in margine

in de kantlijn, op de rand van de bladzijde

in matrimonium iuncti

(zijn) in het huwelijk verbonden

in mea absentia

in mijn afwezigheid

in natura

naakt, in goederen

in necessitate baptizatus

in nood gedoopt

in nomine

in de naam van

in nomine Dei

in de naam

in orginali

in oorspronkelijke toestand

in pace

in vrede

in partu

tijdens de bevalling

in perpetuam rei memoriam

tot voortdurende gedachtenis aan de zaak

in perpetuis

voor eeuwig

in praesentia

in tegenwoordigheid van, in aanwezigheid van