Latijns Woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina

(4) | ( (1) | - (1) | A (372) | B (82) | C (474) | D (224) | E (150) | F (160) | G (73) | H (68) | I (218) | J (60) | L (91) | M (155) | N (106) | O (90) | P (311) | Q (56) | R (73) | S (285) | T (87) | U (55) | V (112)
Woordaflopend sorteren Vertaling
in presentie,

zie in praesentia

in prima instantie

in eerste instantie (bijv. bij een beroep)

in propia persona

in eigen persoon

in puerperiis

in barensnood

in puerperio

in het kraambed, bij de bevalling

in qualitate

in zijn hoedanigheid

in quantum pro accipere

(de verklaring van de tegenpartij) aanvaarden voorzover afgelegd en voorzover de inhoud aangaat

in saldo

nog schuldig, in gebreke

in scriptis

in geschrifte

in secula seculorum

tot in alle eeuwigheid

in situ

ter plaatse, in oorspronkelijke toestand

in solidum

ieder hoofdelijk aansprakelijk, elk aansprakelijk voor het geheel van de schuld

in statu houden

(Lat. in statu tenere) (een proces) in het verloop der procedure stil doen staan

in summo gradu

in de hoogste graad

in tempore clauso

in de gesloten tijd (in de Vasten- en Adventstijd)

in territorio

in het stadsgebied

in usu

gebruikelijk

in viridi observantia

in levend gebruik, steeds onderhouden

in vita sua

in zijn/haar leven

in votis

gewenst

inaequali gradu

in ongelijke graad (van bloed- of aanverwantschap)

incertus

(vrw. -a) onzeker

incestriosus

in bloedschande verwekt

incestum

bloedschande, incest

incola

inwoner, ingezetene

inde

daarna, vervolgens, daar vandaan

index

bladwijzer, klapper, lijst

inerunt,

zie inierunt

infacie ecclesiae

in tegenwoordigheid van de kerkelijke gemeente, ten overstaan van de kerk

infans

kind, kleinkind

infans dimidii anni

kind van 1/2 jaar

infans unius mensis

kind van een maand

infantes

de kinderen

infantis

van het kind

infantium

van de kinderen

infantulus

(vrw. -a) baby, zuigeling, klein kind, kindje

infector

(kunst)schilder

inferius

later, lager

infirmitate

door een ziekte

infirmus,

ziek, gebrekkig

infirtnorum sacramentis

met het sacrament der zieken

inflammatione

door een ontsteking

infra

onder, beneden

infra scripto

aan de ondergetekende

infra scriptus

ondergetekende, onderschreven

inhumata est

zij is begraven

inhumatus est

hij is begraven

inierant

zij gingen aan

inierat

ging aan

inierunt

zij gingen aan

Pagina's