Latijns Woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina

(4) | ( (1) | - (1) | A (372) | B (82) | C (474) | D (224) | E (150) | F (160) | G (73) | H (68) | I (218) | J (60) | L (91) | M (155) | N (106) | O (90) | P (311) | Q (56) | R (73) | S (285) | T (87) | U (55) | V (112)
Woordoplopend sorteren Vertaling
in viridi observantia

in levend gebruik, steeds onderhouden

in usu

gebruikelijk

in territorio

in het stadsgebied

in tempore clauso

in de gesloten tijd (in de Vasten- en Adventstijd)

in summo gradu

in de hoogste graad

in statu houden

(Lat. in statu tenere) (een proces) in het verloop der procedure stil doen staan

in solidum

ieder hoofdelijk aansprakelijk, elk aansprakelijk voor het geheel van de schuld

in situ

ter plaatse, in oorspronkelijke toestand

in secula seculorum

tot in alle eeuwigheid

in scriptis

in geschrifte

in saldo

nog schuldig, in gebreke

in quantum pro accipere

(de verklaring van de tegenpartij) aanvaarden voorzover afgelegd en voorzover de inhoud aangaat

in qualitate

in zijn hoedanigheid

in puerperio

in het kraambed, bij de bevalling

in puerperiis

in barensnood

in propia persona

in eigen persoon

in prima instantie

in eerste instantie (bijv. bij een beroep)

in presentie,

zie in praesentia

in praesentia

in tegenwoordigheid van, in aanwezigheid van

in perpetuis

voor eeuwig

in perpetuam rei memoriam

tot voortdurende gedachtenis aan de zaak

in partu

tijdens de bevalling

in pace

in vrede

in orginali

in oorspronkelijke toestand

in nomine Dei

in de naam

in nomine

in de naam van

in necessitate baptizatus

in nood gedoopt

in natura

naakt, in goederen

in mea absentia

in mijn afwezigheid

in matrimonium iuncti

(zijn) in het huwelijk verbonden

in margine

in de kantlijn, op de rand van de bladzijde

in lecto decumbens

bedlegerig

in iudicio

op de rechtszitting

in itinere trajecti

op weg naar

in ipso tennino

op de vastgestelde dag

in hypothesi

(Grieks) in de veronderstelling

in hoc statu

in deze toestand

in foro

openbaar

in forma

in de (rechtens vereiste) vorm

in fidem

ter waarmerking

in festo sancti N.

op het feest van de heilige N.

in feiten contrarie

(Lat. in factis contrarius) oneens ten aanzien van de gebeurtenissen

in facto

door de daad zelf, inderdaad

in factis bewijzen

bepalen dat de partijen hun beweringen nader moeten bewijzen (door schriftelijke stukken of door getuigen)

in factis

met betrekking tot de gebeurtenissen (waarover geprocedeerd wordt)

in extremis rebus

in de uiterste nood

in extremis momentis

in de laatste ogenblikken

in eodem domo

in hetzelfde huis

in effectu

in werkelijkheid

in dorso

aan de rugzijde

Pagina's