Latijns Woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina

(4) | ( (1) | - (1) | A (372) | B (82) | C (474) | D (224) | E (150) | F (160) | G (73) | H (68) | I (218) | J (60) | L (91) | M (155) | N (106) | O (90) | P (311) | Q (56) | R (73) | S (285) | T (87) | U (55) | V (112)
Woordaflopend sorteren Vertaling
inierunt matrimonium

zij gingen een huwelijk aan

inire

aangaan, binnengaan, aanvaarden

initium

begin

initum

aangegaan, begonnen

initum matrimonium

het aangegane huwelijk

initus

aangegaan, begonnen

iniungere

opleggen

iniustus

onrechtvaardig

iniverunt,

zie inierunt

inivit,

zie inierat

innocens

onschuldig, onnozel, van zijn verstand beroofd

Innocentes

Onnozele Kinderen, 28 december

innocentis

van de onschuldige

innominis

zonder naam

innuptus

(vrw. -a) ongetrouwd, vrij, achteloos

inopinatum

onverwachts

inops animi

zwak van geest

inops mentis

zwak van geest

inprimitus

eerst, voornamelijk

inpuerperis,

zie in puerperiis

inquilinus

bewoner

inquirere

ondervragen

inquisitie

vraag, onderzoek

insanabilis

ongeneesbaar

insania

waanzinnigheid

insanus (vrw.-a) mentis

krankzinnig

insinuatie

(Lat. insinuatie) aanzegging, verslag, communicatie

insisteren

(Lat. insistere) aandringen, bij iets blijven

insolentia

onbeschaamdheid, ongepast gedrag

insolvent

(Lat. insolubilis) niet in staat om te betalen

instantie

(Lat. instantie) stap in de procedure

instar,

zie adinstar

institor

winkelier, kramer, uitdragen, opkoper

instructie

(Lat. instructie) taakomschrijving

instrumentum

akte; gereedschap, hulpmiddel

insuper

boven, bovendien

integer

(vrw. -gra) rein, maagdelijk

integralis

geheel, compleet

integrum

rein, maagdelijk

inter

tussen

inter adstantium preces

met de gebeden der omstanders

inter alias

onder anderen, onder meer

inter locutoriam sententiam,

zie ante interlocutoriam

inter vivos

onder levenden

interdum

soms

interea

ondertussen

interim

ondertussen, soms, tijdelijk

interscripto

aan de ondergetekende, voor het ondergeschrevene

interscriptus

ondergetekende, ondergeschrevene

interstitium

tijd tussen de huwelijksafkondigingen

Pagina's