Latijns Woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina

(4) | ( (1) | - (1) | A (372) | B (82) | C (474) | D (224) | E (150) | F (160) | G (73) | H (68) | I (218) | J (60) | L (91) | M (155) | N (106) | O (90) | P (311) | Q (56) | R (73) | S (285) | T (87) | U (55) | V (112)
Woordoplopend sorteren Vertaling
juxtaformam concilii Tridentini

volgens de voorschriften van het Concilie van Trente

juxta

bij, behorende bij, naast

juventutis

van de jeugd

juventus

jeugd

juventa

jeugd

juvenis innuptus

ongetrouwde jongeman

juvenis

jongeman, jongeling, vrijgezel

juvenculus

jonge jongen

juvencula

jong meisje

juv.

juvenis

justitiae satellis

gerechtsbode

justitia

rechtvaardigheid, vrouwe gerechtigheid

justiciarius

baljuw

jus utehdi

gebruiksrecht

jus presentationis

recht van een kandidaat ter benoeming voor te dragen

jus humanum

menselijk recht

jus gentium

volkerenrecht

jus divinum

goddelijk recht

jus controversum

betwist rechtspunt

jus civile

burgelijk recht

jus canonicum

kerkelijk recht

jus

recht, wet

juris utriusque licentiatus

academische graad in de beide rechten (burgerlijk en kerkelijk) bezittend

juris utriusque doctor

doctor in de beide rechten (burgerlijk en kerkelijk)

juris utriusque baccalaureus

algemene (lagere) academische graad in de beide rechten (burgerlijk en kerkelijk) bezittend

juris consultus

rechtsgeleerde

juris

van het recht

juribus

met de rechten, voor de rechten, volgens het recht

jure devoluto

na het verstrijken van de periode van het (benoemings)recht

jure concilii Tridentini

volgens de rechtsregels van het concilie van Trente

jurator

gezworene, jurylid

junxi

ik heb verbonden (in het huwelijk)

junius

van juni

junioris

van de jongere

juniores

de jongeren, de jongere manschapppen

junior

de jongere

junii

van juni

jungere

verbinden, verenigen

junctus

verbonden

junctum

verbonden

juncti sunt (matrimonio)

zijn verbonden (in het huwelijk)

julius

juli

julii

van juli

jugalis

gemaal, echtgenoot, man

judicis

van de rechter

judex

rechter

Jois

Joannis

Joes

Joannes

joc(ul)ator

grappenmaker, schalk, goochelaar, kunstenmaker

Joannis

van Jan

Pagina's