Latijns Woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina

(4) | ( (1) | - (1) | A (372) | B (82) | C (474) | D (224) | E (150) | F (160) | G (73) | H (68) | I (218) | J (60) | L (91) | M (155) | N (106) | O (90) | P (311) | Q (56) | R (73) | S (285) | T (87) | U (55) | V (112)
Woordoplopend sorteren Vertaling
suus

(vrw.-a) zijn, haar, hun

suum

zijn, haar, hun (lijd. voorw.)

sutor

schoenmaker

suscipio

ik ben doopgetuige

suscipientibus

met als doopgetuigen

suscipientes

doopgetuigen

suscipi

gedoopt worden

suscipere

ontvangen, dragen, heffen, ten doop houden, doopgetuige zijn

susceptrix

doopgetuige, doopmoeder

susceptorum

van de doopgetuigen

susceptoresfuerunt

de doopgetuigen waren

susceptores erant

de doopgetuigen waren

susceptores

doopgetuigen, doopheffers, peter en meter

susceptor

doopgetuige, doopvader

suscepto prius baptismate ab obstetrice

na eerst het doopsel ontvangen te hebben van de vroedvrouw (nooddoop)

suscepit

heeft ten doop gehouden, was getuige

susceperunt eum de sacrofonte

die zij opnamen van het Heilig doopvont

susceperunt

hebben ten doop gehouden, waren getuigen

susc.

susceperunt, suscepit, susceptor

surdus et mutus

doofstom

surdus

doof

surdaster

hardhorend, doof, dovig

supradictus

bovengenoemd

superstes

overlevend, afstammeling,

superior dominus

leenheer, leider, vorst

sunt

zij zijn

summus pontifex

Paus

summo mane

's morgens vroeg

summa gradu

met, in de hoogste graad

suijuris

onafhankelijk (om zonder toestemming van de ouders te mogen trouwen)

suffocatus

gestikt, gewurgd

sufferator

hoefsmid

succursalis

hulpkerk

subulcus

varkenshoeder, zwijnenhoeder

subtribunus

onderbevelhebber

subsignerant

hebben ondertekend

subsequens

(hieronder) volgend

subscripsi

ik heb ondertekend

subolis

van het kind

suboles

kind, afstammeling, nakomeling

submersus

(vrw.-a) verdronken

submersum

verdronken (lijd. voorw.)

submatricularius

onderkoster

subito defuncta

schielijk overleden

subito

plotseling

subitanee

(Lat. subitaneus) plotseling

subitanea morte

door een plotselinge dood

subditus

onderdaan, leenman, ingezetene, inwoner

subcommendator

officier

subcenturio

tweede- of onderluitenant

Pagina's