Latijns Woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina

(4) | ( (1) | - (1) | A (372) | B (82) | C (474) | D (224) | E (150) | F (160) | G (73) | H (68) | I (218) | J (60) | L (91) | M (155) | N (106) | O (90) | P (311) | Q (56) | R (73) | S (285) | T (87) | U (55) | V (112)
Woordoplopend sorteren Vertaling
sub vesperam

tegen de avond

sub urbe

buiten de stad

sub meridiem

tegen de middag

sub mediam noctem

omstreeks middernacht

sub iuramento

onder eed

sub hac parochia

onder deze parochie

sub dimissorialibus Reverendus Dominus pastoris sponsi

met de verlofbrieven van de eerwaarde heer pastoor van de bruidegom

sub conditione

onder voorwaarde (een doop 'onder voorwaarde' betekent dat de dopeling nog niet of niet geldig was gedoopt, zoals het herdopen van bekeerlingen uit het protestantisme of van babies die uit nood alvast door de vroedvrouw waren gedoopt)

sub

onder, omstreeks, tegen

suae uxoris (legitimae)

van zijn (wettige) echtgenote

suae coniugis (legitimae)

van zijn (wettige) echtgenote

stultus

(vrw.-a) gek, zot, beroofd van zijn/haar zinnen

studiosus

studerend, student

stirps

stam, familie, afstammeling, nakomeling

stirpis

van de stam, van de familie, van de afstammeling, van de nakomeling

sterquilinum

mesthoop, beerput

sterilitas

onvruchtbaarheid

sterculinum

mesthoop, beerput

status aniniarum

(lett. staat van de zielen) lijst van de parochianen

statim

terstond

staterarius

wagenmaker, rijtuigmaker

stannarius

tinnegieter

st.

sunt; sanctus

sputo sanguinis

door een bloedspuwing

spurius

(vrw.-a) bastaard, (onwettig) kind

sportularius

mandenmaker, mandenvlechter, biezenvlechter

sponsus

aanstaande bruidegom, verloofde

sponsoris

van de borg, van de doopgetuige

sponsor

borg, doopgetuige

sponsari

huwen, met iemand trouwen

sponsalium

van de verloving

sponsalitius

de verloving betreffend

sponsalia

verloving, trouwbeloften, ondertrouw, verlovingsfeest, huwelijksonderricht, bruidschat, huwelijksgift

sponsa

bruid

spons.

sponsus, sponsalia

spoliationes

vernielingen, brandstichtingen, plunderingen

spiritum exhalavit

blies de laatste adem uit

spiritum Deo reddivit

gaf zijn/haar geest aan God terug

spicarium

graanzolder

spica

korenaar

sororum

van de zusters

sororpatris

zuster van de vader

sororius

zwager, zustersman, zusterlijk

sororis

van de zuster

sorores

de zusters

sororcula

zustertje

soror

zuster

solvit

heeft betaald

solutus

ongehuwde man, alleenstaande man

soluta

ongehuwde vrouw, alleenstaande vrouw

Pagina's