Latijns Woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina

(4) | ( (1) | - (1) | A (372) | B (82) | C (474) | D (224) | E (150) | F (160) | G (73) | H (68) | I (218) | J (60) | L (91) | M (155) | N (106) | O (90) | P (311) | Q (56) | R (73) | S (285) | T (87) | U (55) | V (112)
Woordoplopend sorteren Vertaling
solus

alleen

solum

alleen (lijd. voorw.)

sollers

bekwaam

solitis proclamationibus

na de gebruikelijke huwelijksafkondigingen

solicessatio

braakligging

solemnizatum

ingezegend

solemniter

plechtig

solemnitatio

plechtigheid, formaliteit

solemnicatio

huwelijksvoltrekking

soldanus

huurling, soldaat

socrus major

overgrootmoeder van de huwelijkspartner

socrus magna

grootmoeder van de huwelijkspartner

socrus

grootmoeder

socrinus

vrouwsbroeder, zwager

soceri

van de schoonvader

socer major

overgrootvader van de huwelijkspartner

socer magnus

grootvader van de huwelijkspartner

socer

schoonvader

sobrinus

neef

sobrina

nicht

soboles,

zie suboles

sive

ofwel

situs

plaats, de situatie, oorspronkelijke toestand

situ

ter plaatse

sit venia verbo

vergeef me het woord

sine die

zonder bepaalde dag van behandeling (bij een rechtszaak)

sine

zonder

similis

gelijk

similarius

bakker van wittebrood

silva

bos, woud

signifer

vaandeldrager, aanvoerder

signatura

handtekening

signatum erat

was getekend

sicut et

zoals ook

sicut

zoals, alsof

sic

zo, op deze wijze

sexus

geslacht

sextus decimus

zestiende

sextus

zesde

sexies

zesmaal

sexennis

zes jaar oud

sexaginta

zestig

sexagies

zestigmaal

sexagesimus

zestigste

sexagenarius

zestigjarige, zestiger

seu

of sex zes

sesquiennis

van anderhalfjaar

sescenties

zeshonderdmaal

sescenti

zeshonderd

sescentesimus

zeshonderdste

Pagina's