Latijns Woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina

(4) | ( (1) | - (1) | A (372) | B (82) | C (474) | D (224) | E (150) | F (160) | G (73) | H (68) | I (218) | J (60) | L (91) | M (155) | N (106) | O (90) | P (311) | Q (56) | R (73) | S (285) | T (87) | U (55) | V (112)
Woordaflopend sorteren Vertaling
sicut

zoals, alsof

sicut et

zoals ook

signatum erat

was getekend

signatura

handtekening

signifer

vaandeldrager, aanvoerder

silva

bos, woud

similarius

bakker van wittebrood

similis

gelijk

sine

zonder

sine die

zonder bepaalde dag van behandeling (bij een rechtszaak)

sit venia verbo

vergeef me het woord

situ

ter plaatse

situs

plaats, de situatie, oorspronkelijke toestand

sive

ofwel

soboles,

zie suboles

sobrina

nicht

sobrinus

neef

socer

schoonvader

socer magnus

grootvader van de huwelijkspartner

socer major

overgrootvader van de huwelijkspartner

soceri

van de schoonvader

socrinus

vrouwsbroeder, zwager

socrus

grootmoeder

socrus magna

grootmoeder van de huwelijkspartner

socrus major

overgrootmoeder van de huwelijkspartner

soldanus

huurling, soldaat

solemnicatio

huwelijksvoltrekking

solemnitatio

plechtigheid, formaliteit

solemniter

plechtig

solemnizatum

ingezegend

solicessatio

braakligging

solitis proclamationibus

na de gebruikelijke huwelijksafkondigingen

sollers

bekwaam

solum

alleen (lijd. voorw.)

solus

alleen

soluta

ongehuwde vrouw, alleenstaande vrouw

solutus

ongehuwde man, alleenstaande man

solvit

heeft betaald

soror

zuster

sororcula

zustertje

sorores

de zusters

sororis

van de zuster

sororius

zwager, zustersman, zusterlijk

sororpatris

zuster van de vader

sororum

van de zusters

spica

korenaar

spicarium

graanzolder

spiritum Deo reddivit

gaf zijn/haar geest aan God terug

spiritum exhalavit

blies de laatste adem uit

spoliationes

vernielingen, brandstichtingen, plunderingen

Pagina's