Latijns Woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina

(4) | ( (1) | - (1) | A (372) | B (82) | C (474) | D (224) | E (150) | F (160) | G (73) | H (68) | I (218) | J (60) | L (91) | M (155) | N (106) | O (90) | P (311) | Q (56) | R (73) | S (285) | T (87) | U (55) | V (112)
Woordoplopend sorteren Vertaling
servitutes rerum

erfdienstbaarheden (op een huis of een stuk grond), lasten waarmee een erf is bezwaard ten dienste van een ander erf

servitus

erfdienstbaarheid (op een huis of een stuk grond), dienstbaarheid

servatis servandis

met in achtneming van de voorschriften

sericarius

zijdehandelaar, zijdewerker, zijdewever

sepultus in ecclesiae navi

in het schip van de kerk

sepultus in ecclesia

in de kerk begraven

sepultus in coemeterio

op het kerkhof begraven

sepultus in choro

in het koor begraven

sepultus

(vrw.-a) begraven

sepultura

begrafenis, graf, het verbranden van een lijk

sepulc(h)rum

graf, grafmonument

septuennis

zevenjarige

septuaginta

zeventig

septuagies

zeventigmaal

septuagesimus

zeventigste

septuagenties

zevenhonderdmaal

septuagenarius

zeventiger, zeventigjarige

septingenti

zevenhonderd

septingentesimus

zevenhonderdste

septimus decimus

zeventiende

septimus

zevende

septimo

op de zevende

septimana

week

septies

zevenmaal

septennis

zeven jaar oud

septemdecim

zeventien

septemdecies

zeventienmaal

septembris

in september

september

september

septem dies

zeven dagen

septem

zeven

sepelivi

ik heb begraven

sententiam inter missarum solemna

tijdens de mis

sententia

vonnis

senium

ouderdomszwakte, verval van krachten

senis

van de oude, van de grijsaard

senior

de oudere, de oudste

senio consumptus

door ouderdom uitgeput

senio confectus

door ouderdom uitgeput

senilis

afgeleefd, vervallen door ouderdom

senilicus

oud mannetje

senii

van de ouderdomszwakte, van het verval van krachten

senexadolescens

oude vrijer

senex

oud, bejaard, grijsaard, oudeman/vrouw (meestal boven de zestig jaar)

senescalissa

vrouw van een hofmaarschalk

senescalcus

hofmaarschalk, oudste dienaar

senectutis

van de ouderdom

senectute confectus

zwak van ouderdom

senectus

ouderdom, hoge leeftijd

senatus populusque ...

de senaat en het volk van ...

Pagina's