Latijns Woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina

(4) | ( (1) | - (1) | A (372) | B (82) | C (474) | D (224) | E (150) | F (160) | G (73) | H (68) | I (218) | J (60) | L (91) | M (155) | N (106) | O (90) | P (311) | Q (56) | R (73) | S (285) | T (87) | U (55) | V (112)
Woordoplopend sorteren Vertaling
tutrix

voogdes, beschermster

tutoris

van de voogd

tutor

voogd, beschermer

tutela

voogdij(schap)

tussi

door hoest

tumulatus

begraven

triturator

dorser

tritor

dorser

tritavus

grootvader van de betovergrootvader

tritavia

grootmoeder van de betovergrootvader

Trinitatis

Drievuldigheidszondag

trinitas

Heilige Drie-eenheid, Drievuldigheid

trineptis

kleindochter van een achterachterkleinkind

trinepos

kleinzoon van een achterachterkleinkind

trimestris

drie maanden

triginta

dertig

trigemini

(vrw.-ae) drieling

trigamus

driemaal getrouwd geweest

triennis

drie jaar oud

tricies

dertigmaal

tricesimus

dertigste

tricesimo

op de dertigste, met de dertigste

tricenarius

dertigjarige, dertiger

tribus proclamationibus praemissis factis

na de drie huwelijksafkondigingen

tribus habitis proclamationibus

na de drie huwelijksafkondigingen

tribus

gilde, vereniging, geslacht, familie, stam

tribunus

overste, bevelhebber, gildemeester

tria milia

drieduizend

tria

drie

tres

drie

tregemini

zie trigemini

tredecimus

dertiende

tredecim

dertien

trecenties

driehonderdmaal

trecenti

driehonderd

trecentesimus

driehonderdste

translatus

overgebracht

transiens

reiziger

toparcha

heer van een erfgoed

tonsor

barbier, schapenscheerder

tomeator

draaier, beeldhouwer

tinctor

textielverver

tinc(t)io

doop

thysis

tering

thysicus

teringlijder

thorus

bed

thorum

bed

thesaurarius

schatbewaarder

textores

wevers

textor

wever

Pagina's