Latijns Woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina

(4) | ( (1) | - (1) | A (372) | B (82) | C (474) | D (224) | E (150) | F (160) | G (73) | H (68) | I (218) | J (60) | L (91) | M (155) | N (106) | O (90) | P (311) | Q (56) | R (73) | S (285) | T (87) | U (55) | V (112)
Woordoplopend sorteren Vertaling
testis

getuige, doopgetuige, huwelijksgetuige

testibus

met als getuigen

testes)iierunt

getuigen zijn geweest

testes

getuigen, doopgetuigen, huwelijksgetuigen

tertius

(vrw.-a) derde

tertio

op de derde, met de derde

tertiam

derde

territorium

land

terra decimalis

tiendenland (land waarvan men een tiende deel van de oogst aan de eigenaar moet afstaan, soort pachtsysteem, zie ook decima)

ternplarius

ridder van de Orde der Tempeliers,

ternpestive

tijdig, op de juiste tijd

ter milies

drieduizendrnaal

ter milesimus

drieduizendste

ter decies

dertienmaal

ter

driemaal

tenebras

duisternis

tempore necessitatis

in tijd van nood

telonei receptor

ontvanger der belastingen

tegularius

pannenbakker, steenbakker, dakpannenlegger

tector stramineus

strodaklegger, rietdekker

tector laterum

ticheldekker, dakpannenlegger

tector diomorum

dakdekker, dakmaker

tector

dakdekker, stucadoor

tapetium artifex

tapijtwerker

tanquam

als, zoals

tandem

eindelijk, tenslotte

tamen

toch

talis pater, qualis filius

zo vader, zo zoon

talemetarius

bakker

tactus

getroffen, gewond, gebroken

tactu apoplexico

door een beroerte, door een aanval getroffen

tabes

tering

tabemator

zie tabernarius

tabemarius

winkelier, herbergier

tabellio

zie tabellarius

tabellarius

(post)bode, loper, brievenbesteller

tabe

wegens tering

Pagina's