Latijns Woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina

(4) | ( (1) | - (1) | A (372) | B (82) | C (474) | D (224) | E (150) | F (160) | G (73) | H (68) | I (218) | J (60) | L (91) | M (155) | N (106) | O (90) | P (311) | Q (56) | R (73) | S (285) | T (87) | U (55) | V (112)
Woordoplopend sorteren Vertaling
uxoris

van de echtgenote

uxoratus

getrouwde man

uxorata

getrouwde vrouw

uxorari

uithuwelijken, trouwen

uxor

echtgenote, vrouw

ux.

uxor

utriusque iuris doctor

doctor in de (beide) rechten (kerkelijk en burgerlijk recht)

uti mater in partus doloribus coram obstetrice declaravit

zoals de moeder in barensweeen aan de vroedvrouw verklaarde

uti dicitur

zie ut dicitur

uti

zie ut

utfertur

naar men zegt

uterus

buik (van de moeder), baarmoeder

uterque

beiden

uterinifratres

halfbroers met dezelfde moeder

uterinae sorores

halfzusters met dezelfde moeder

ut supra

als hierboven (staat beschreven)

ut patet in registro

zoals blijkt uit het register

ut infra

zoals beneden (staat beschreven)

ut dicunt

zoals ze zeggen

ut dicitur

zoals gezegd wordt

ut asserunt

naar hun zeggen, naar hun beweren

ut ante

als tevoren, zoals vroeger

ut aiebant

zoals ze verklaarden

ut

zoals, evenals, als

ususfructus

vruchtgebruik, zakelijk recht om andermans oogst te gebruiken

usu rationis privatus

beroofd van het gebruik van zijn/haar verstand

usu rationis carens

beroofd van her gebruik van zijn/haar verstand

usu

gebruikelijk

urbe

in de stad

unus er viginti

eenentwintig

unus

een

unum et idem

een en het zelfde

unius

van een

unetvicies

eenentwintigmaal

unetvicesimus

eenentwintigste

undeviginti

negentien

undevicies

negentienmaal

undevicesimus

negentiende

undetriginta

negenentwintig

undetricies

negenentwintigmaal

undetricesimus

negenentwintigste

undecimus

elfde

undecim

elf

undecies

elfmaal

unde obligavit se et sua

dientengevolge verbond hij/zij zich zelve en zijn/haar bezit

un(i)genitus

eniggeboren

un(i)gena

eniggeboren

ultimus

laatste

ultimum diem vitae clausit

sloot zijn laatste levensdag af

ultimo die

op de laatste dag (van de maand)

Pagina's