Latijns Woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina

(4) | ( (1) | - (1) | A (372) | B (82) | C (474) | D (224) | E (150) | F (160) | G (73) | H (68) | I (218) | J (60) | L (91) | M (155) | N (106) | O (90) | P (311) | Q (56) | R (73) | S (285) | T (87) | U (55) | V (112)
Woordaflopend sorteren Vertaling
aedilis

kerkmeester

aedituus

koster, klokluider, godsdienstonderwijzer, beheerder van het kerkelijk vermogen

aegritudine quadam

door een of andere ziekte

aegrota per ... dies

na een ziekte van ... dagen

aegrotavit

was ziek

aegrotus (vrw. -a)

ziek

aegrum

ziek, zwak

aequali gradu

in gelijke graad (van bloed- of aanverwantschap)

aequalis

gelijk

aerarius

kopersmid, schatmeester, financieel beheerder

aestimatio

schatting

aet.

aetatis

aetas

leeftijd

aetatis

oud, in de leeftijd van

aetatis annorum

jaren

aetatis dierum

dagen

aetatis hebdomadorum

weken

aetatis horarum

uren

aetatis mensium

maanden

aetatis provectae

op gevorderde leeftijd

aetatis septimanarum

weken

aetatis suae

op de leeftijd van

aeternum

voor eeuwig, eeuwigheid

affidati

verloofden

affines

verwanten aan vrouwelijke zijde

affinis

huwelijk met de kinderloze Weduwe van iemands broer, zwager, aanverwant, aangehuwd, verzwagerd

affinitaiis

van de zwagerschap

affinitis

aanverwantschap, zwagerschap

ager

veld, akker

ager novalis

braakland, omgeploegd land dat men onbebouwd laat liggen

agere

doen, handelen

agere porcos

de varkens hoeden

agicessatio

braakligging

agnatio

bloedverwantschap van vaderszijde

agnatus (vrw.-a)

verwant van vaderskant

agnitio

erkenning (van een onwettig kind)

agnomen

bijnaam

agrarius

landbouwer, boer

agrestis

landbouwer, boer

agricola

landbouwer, boer

agricolae

boeren

agricultor

landbouwer, boer

agricultura

akkerbouw, landhuishoudkunde

agynus

(Grieks) man zonder vrouw

alegenus

(Grieks) geboren in den vreemde

alia fine

aan het andere einde

alias ...

anders genoemd, anders geheten, anders gezegd

alibi

elders

aliegenus (vrw. -a)

geboren in den vreemde

alienigenus

buitenlands

Pagina's