De geschiedenis van de Roerstreek

De geschiedenis van de Roerstreek aan de hand van het leven van Hendrik Joseph Michiels van Kessenich (1770-1825)

Tweehonderd jaar Koninkrijk en Oranje?

Vanaf het najaar 2013 tot in 2015 wordt herdacht dat tweehonderd jaar eerder de Nederlandse staat werd gesticht met opeenvolgende leden van het huis van Oranje als staatshoofd. Als openbaar startpunt geldt onder meer de landing van Willem I in Scheveningen in november 1813. Aan deze en de volgende gebeurtenissen in het westen van het land had het huidige Limburg, zeker het gedeelte ten oosten van de Maas, geen aandeel. Deze gebieden, waaronder de Roerstreek, werden pas op 12 mei 1815 overgedragen aan de vertegenwoordigers van Willem I.

Tot 1815 of eigenlijk tot 1839 had een groot gedeelte van Limburg een heel andere geschiedenis dan de rest van Nederland. Zo hebben steden als Roermond, Sittard en Weert vóór 1815 nooit of nauwelijks tot de Republiek der Verenigde Nederlanden behoord. Melick en Herkenbosch werden pas in 1816/1817 Nederlands. De overgang naar de Nederlandse staat was niet denkbaar geweest zonder de voorafgaande Franse periode (1794-1814) die op zijn beurt een radicale breuk betekende met het verleden. Vóór 1794 was het huidige Limburg opgedeeld in vele staatkundige eenheden die in de middeleeuwen hun oorsprong vonden. Woonkernen in de Roerstreek behoorden tot het Staatse Overkwartier van Gelder, het Oostenrijkse Overkwartier van Gelder en Gulik. Met de komst van de Fransen verdwenen deze oude eenheden en hun bestuursinstellingen. Zij werden vervangen door de Franse eenheidsstaat die zich indringend met het dagelijkse leven van de onderdanen ging bemoeien. De nederlagen van Napoleon betekenden in 1814 het einde van de Franse tijd. Het gebied kwam onder bestuur van de verbonden mogendheden, in feite Pruisen, totdat het in 1815 ter uitvoering van het Weens congres Nederlands werd. Naast grote veranderingen was er ook sprake van continuïteit. Zoals onder het Ancien Régime vóór 1794 waren in de Franse tijd en vanaf 1815 de plaatselijke bestuurders voornamelijk ingezetenen. De Franse periode en de daaropvolgende Nederlandse werden niet als een bezettingsperiode gezien, maar als de zoveelste wisseling van een wettige soeverein. Voor een vaderlands gevoel was uiteraard nog geen plaats.

Aan deze wisselvallende periode waarin veel maar niet alles anders werd, is de lezing gewijd. De geschiedenis van de Roerstreek wordt belicht aan de hand van het leven van Hendrik Joseph Michiels van Kessenich (1770-1825). Hij was drossaard van het ambt Montfort onder vóór 1794, burgemeester van Roermond in de Franse tijd en arrondissementcommissaris onder Willem I. In het begin van de Franse tijd wist hij een groot fortuin te vergaren. Hij was er trots op de grootste belastingbetaler te zijn! Door functies en bezit liet hij zich ook in de Roerstreek als een invloedrijk man gelden die door zijn ijveren voor Oranje de titel van baron verwierf.     

 

Deze geschiedenis zal op dinsdag 13 mei aanstaande worden verteld tijdens een lezing door dr. Gerard Venner die als archivaris en chartermeester verbonden is aan het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht. De lezing begint om 20.00 uur en is ook voor niet-leden toegankelijk tegen een bijdrage van € 2,50 p.p.  Aanmelding is gewenst via tel. 532895 of via email: info@roerstreekmuseum.nl. De inleider licht zijn lezing als volgt toe:

 

 

Datum: 

13-05-2014 20:00

Locatie: 

Roerstreekmuseum St. Odiliënberg
Kerkplein 10
6077 AA
Sint Odiliënberg