Nederlands instituut voor Oorlogsdocumentatie

Eén van de hoofdtaken van het Instituut is het verrichten van onderzoek naar de geschiedenis van Nederland én Nederlands-Indië vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. In de loop der jaren is een solide reeks instituutspublicaties ontstaan. Daarnaast zijn vanzelfsprekend ook tal van individuele publicaties verschenen. Sinds enige jaren is het werkterrein van het Instituut verruimd, door het onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog voortaan te plaatsen in een breder historisch/chronologisch en geografisch kader. De te bestrijken periode begint globaal bij de Eerste Wereldoorlog om tot ver na 1945 door te lopen. Vanaf de oprichting van het Instituut nam het onderzoek naar Nederlands-Indië een belangrijke plaats in en dit heeft zich nu verbreed tot Nederlands-Indië ‘binnen Azië’.