Overslaan en naar de inhoud gaan

Genealogie is kennis en informatie delen! Sinds 2005.

Stichting Edmond Delhougne

Ingediend door fred op vr, 02/17/2017 - 01:18

 

De Stichting Edmond Delhougne, voorheen Stichting Instituut voor Genealogie en Streekgeschiedenis, werd in februari 1957 opgericht door de genealoog drs. E.M.A.H. Delhougne (1932-2013) en is gevestigd te Roermond.

De Stichting Edmond Delhougne heeft tot doel het bevorderen van de genealogie en streekgeschiedenis, in het bijzonder in de provincie Limburg. Daartoe beschikt zij over een omvangrijke collectie genealogische en historische documentatie, manuscripten, literatuur en heraldische werken. Naast genealogische archieven beschikt de Stichting Edmond Delhougne over een grote collectie bidprentjes (ca. 1 miljoen) en oude prentbriefkaarten van Roermond. Medewerkers van de Stichting Edmond Delhougne verrichten genealogisch en historisch onderzoek. Daarnaast ondersteunen en stimuleren zij onderzoek en publicaties van derden, onder meer middels cursussen.

Sinds 1992 heeft de Stichting Edmond Delhougne de beschikking over een eigen huisvesting op Pierre Cuypersstraat 17-19 te Roermond, bestaande uit een bibliotheek, archief- en werkruimten.

Portret drs. E.M.A.H. Delhougne, geschilderd in 1984 door John Charles Brinkworth

Edmond Delhouge
Drs. Edmond Marie August Henri (Edmond) Delhougne (1932-2013) stamde uit een vooraanstaande Sittardse familie en is geboren in Roermond als enige zoon van mr. (Joseph) Edmond Delhougne, president van de rechtbank aldaar, en Anna Mostart, dochter van August Mostart, hoofd van de naar hem genoemde 'Mostartschool' te Venlo, en Antoinette Vleugels. Edmond jr. studeerde rechten in Nijmegen en is zich reeds tijdens zijn studie gaan toeleggen op genealogie.

Hij was van oordeel dat in Limburg alle autochtonen binnen tien tot twaalf generaties neven en nichten van elkaar zijn.

In 1956 verscheen van hem het eerste van twee boeken over “Roermondse Geslachten”. Hij publiceerde vanaf 1957 de vier bekende delen “Genealogieën”, met daarin kwartierstaten van bekende Limburgse families. Zijn boeken behoren tot de genealogische klassiekers van Limburg. Hij was jarenlang redacteur van “De Limburgse Leeuw" (1952-1966), de voorganger van het huidige genealogische tijdschrift van de sectie Genealogie van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG). In 1961 heeft het Instituut voor Genealogie en Streekgeschiedenis de uitgave van "De Limburgse Leeuw" overgenomen. Tot aan zijn dood was hij voorzitter van dit instituut. Op zijn initiatief verscheen in 1964 het “Libellus Festivus”, aangeboden aan de bekende Roermondenaar Joseph H.F.H. Linssen bij gelegenheid van diens 70e verjaardag. In 1967 was hij initiatiefnemer en medeauteur van “Huldeblijk Jan J.M.H. Verzijl” met daarin het vaak geraadpleegde artikel “Proeve van een handleiding voor het genealogisch onderzoek in het bijzonder in Limburg”. In 1982 verscheen op zijn 50e verjaardag het “Liber Amicorum Edm. M.A.H. Delhougne”.

Edmond Delhougne was leermeester en inspirator voor veel genealogen in Limburg en daarbuiten. Velen gaf hij steun en raad.

Literatuur:

  • A.S.M. Patelski, In memoriam Edmond Delhougne (1932-2013), in: Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jrg. 41, 35-36.
  • J-W. Koten, Biografie Edmond (Marie August Henri) Delhougne (1932-2013), op: www.ngv.nl.
  • H. van der Bruggen, In Memoriam Edmond Delhougne (1932-2013), in: Spiegel van Roermond, 2014, 10-12.
  • Ton van den Berg, Bibliografie van Drs. Edmond M.A.H. Delhougne, in: Spiegel van Roermond, 2014, 13.

Bibliografie:

Genealogieën van Roermondse geslachten (2 delen); Genealogieën I-IV (1957-1974); Liber Amicorum Edm. M.A.H. Delhougne (1982); Genealogieën van de families Castermans (1983), Mertens (1985), Van der Sterren/Snellen (1988), Kwartierstaat Schrijen-Lippertz (1979); Descentorium Delhougne-Wi(e)rix: lijst van afstammelingen in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn van het echtpaar Joseph Balthasar Delhougne (1789-1841) en Maria Mechtildis Wi(e)rix (1788-1858). Daarnaast heeft Edmond Delhougne onder meer in het tijdschrift de Limburgse Leeuw (1959-1964) en Gens Nostra (1974-1991) diverse genealogieën en kwartierstaten gepubliceerd van Limburgse families.

In 1991 verscheen van hem de kwartierstaat en verwantschapstabel van prof. mr. ir. J.L.G. Henssen in Kadaster in perspectief.