Welkom op Fred's Genealogisch plekje

Welkom op de nieuwe versie van "Fred's genealogisch plekje". De gegevens van de oude site zijn bijna in zijn geheel overgezet. Deze site was van 2005 tot 2012 in de lucht en had een kleine 1,8 miljoen pagina raadplegingen. De meeste leden kunnen inloggen met hun gebruikersnaam en hun oude wachtwoord. Helaas heb ik niet van iederen het wachtwoord kunnen overzetten naar de nieuwe omgeving. In dat geval kunt u vragen voor een nieuw wachtwoord. De gebruikersnaam is hetzelfde gebleven.

Deze site is voornamelijk gericht op genealogie. De bedoeling is dat er verhalen op worden geplaatst, links, etc. Verder bevat de site ook een forum, waar jullie kunnen praten. Jullie kunnen ook zelf verhalen plaatsen, die dan door andere gelezen kunnen worden. Het doel van de site is het uitwisselen van genealogische informatie.
De meeste onderwerpen op deze site is voor iedereen toegankelijk, maar voor een aantal onderwerpen, zoals zoeken in databases, moet je een geregistreerde gebruiker zijn. Registreren kost niets en er zijn ook geen verdere verplichtingen. Gegevens worden ook niet misbruikt of doorgegeven aan anderen.

Groetjes,
Fred Baltus

English
Welcome to my new Genealogy site. Most of the content is freely accessible. But for some content like databases, you have to register. Registration is free of charge and you will not be spammed. If you were registered previously, then try to login with your old username and password. If your password is not accepted or you have forgotten it, you can ask a new one.

Deutsch
Willkommen auf meiner neuen Genealogie Website . Größte Teil des Inhalts ist frei zugänglich. Aber für einige Inhalte, Datenbanken, müssen Sie sich registrieren. Es ist kostenlos und Sie werden keinen Spam  bekommen. Wenn du hier voher wärst, versuchen sie, mit Ihren alten Benutzernamen und Passwort anzumelden. Wenn das Passwort nicht gut umgesatz ist, können Sie ein neues Passwort anfragen.

Subscribe to Front page feed