Overslaan en naar de inhoud gaan

Genealogie is kennis en informatie delen! Sinds 2005.

WatWasWaar

Ingediend door fred op zo, 12/11/2005 - 00:00

 

De site van 'Watwaswaar (voorheen de woonomgeving) is al enige tijd operationeel. Op de site staan behalve de kadasterkaarten uit 1832, sinds kort ook alle OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels).

Wat is het doel van deze internetsite?

Het project "De WoonOmgeving" beoogt Nederlandse archieven, voor zover betrekking hebbend op kadastrale archieven, door middel van digitalisering beschikbaar te stellen aan een breed publiek. Nauw betrokken bij dit project zijn de Erfgoedkoepel voor de Documentaire Informatievoorziening en het Archiefwezen (DIVA), de Rijksarchiefdienst als beheerder van de basisgegevens van de kadastrale administratie uit 1832 (Limburg 1841) en het Kadaster als oorspronkelijk archiefvormer.

Wat zijn verzamelplans, minuutplans en OAT's?

Een verzamelplan is een overzichtskaart van de gemeente in 1832 met de bladbegrenzingen van de minuutplans daarop aangegeven. Minuutplans zijn de oorspronkelijke kadastrale kaarten. Ze bevatten de percelen, gebouwen en perceelnummers. Een OAT (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) is een register uit 1832 dat onder andere de naam van de eigenaar, beroep, woonplaats, soort van eigendom (bijvoorbeeld huis, molen of weiland), oppervlakte, belastingklasse en belastbare som bevat.

Hoe worden verzamelplans, minuutplans en OAT's aangeduid?

Een verzamelplan heeft betrekking op een kadastrale gemeente en wordt aangeduid met de betreffende gemeentenaam. Uit praktische overwegingen wordt het grondgebied van een kadastrale gemeente onderverdeeld in secties, aangeduid met een letter. Aangezien een sectie meestal niet op een kaarteblad is af te beelden, wordt de sectie in bladen onderverdeeld. Deze bladen krijgen een nummer. Een minuutplan wordt aangeduid met: kadastrale gemeente, sectie en blad. "Zuilen B3" betekent dus het derde blad van sectie B van de kadastrale gemeente Zuilen. De naamgeving van een OAT bestaat uit: kadastrale gemeente, sectie, pagina en perceelrange. Er bestaat een verschil tussen een burgerlijke gemeente en een kadastrale gemeente. Bij een burgerlijke gemeente gaat het namelijk om een bestuurlijke indeling en de kadastrale gemeenten zijn door het Kadaster vastgesteld. Een burgerlijke gemeente kan uit meerdere kadastrale gemeenten bestaan.