Oude Veluwse bronnen en bronnen vóór Napoleon

Op zaterdag 25 mei a.s. organiseert de interessegroep Genealogie (stamboomonderzoek/familiehistorie) van de HCC weer een bijeenkomst in Baarn. Er wordt een tweetal lezingen gegeven. De eerste is van Peter van Beek, gemeentearchivaris van Ede, Barneveld en Scherpenzeel. In de middag zal ir. Rob Dix uit Arnhem een presentatie geven over 'Voorbij de DTB naar de Middeleeuwen'.

De eerste lezing zal gaan over genealogisch onderzoek in Veluwse archieven en de Veluwse archiefdiensten. Aan de hand van praktische voorbeelden, specifiek van Veluwse bronnen wordt kennis gemaakt met dit onderzoeksgebied. Een verhaal over de buurtarchieven van Ede, de collectie Bouwheer in Barneveld, de verpondingskohieren in Oldebroek en de stadsrekeningen van Elburg passeren de revue. Van Beek zal daarnaast bekende en onbekende bronnen voor genealogisch- en heraldisch (wapenkunde) onderzoek nader belichten. Peter van Beek heeft recht van spreken, want voordat hij gemeente archivaris van Ede, Barneveld, Scherpenzeel werd, was hij streekarchivaris op de Noord-Veluwe en daarvoor werkzaam bij het gemeente archief van Apeldoorn.

In het middagdeel zal ir. Rob A.J. Dix uit Arnhem een presentatie geven met als titel 'Voorbij de Doop-, Trouw- en Begraafregisters naar de Middeleeuwen'. Dix is een zeer bekende spreker die door het hele land lezingen geeft. Dit keer gaat hij in op de vraag of het eindpunt is bereikt wanneer men bij de zoektocht naar voorouders tot voorbij 1650 gevorderd is. Is dit werkelijk het eindpunt of kan men verder in de breedte zoeken of door gaan naar de Middeleeuwen?
Dat laatste lijkt aantrekkelijk door de veelheid aan publicaties met lijnen naar Karel de Grote en andere historische figuren, maar zelf het onderzoek doen lijkt voor velen geen optie vanwege de te verwachten moeilijkheidsgraad. Los daarvan is het lezen en interpreteren van middeleeuwse documenten een specialistisch vak, maar er liggen beslist wel mogelijkheden voor geïnteresseerden om met enige oefening in oud schrift eigen onderzoek voort te zetten naar de periode 1400/50-1600. Rob Dix gaat in op de kansen die er liggen, de bronnen en de valkuilen. Want wat moet je doen als bijvoorbeeld bronnen elkaar tegenspreken? Hoe betrouwbaar zijn gedrukte bronnen, en wat is de betekenis van het notenapparaat, etc. Ook wordt een schets gegeven van de historische bevolkingsomvang, onderlinge verwantschappen, migratiestromen en de betekenis van 'uitval' als gevolg van epidemieën, kloosterleven en huwelijkspolitiek. Kortom een breed scala van onderwerpen voor een goed begrip om de stap naar de middeleeuwen te maken.

De bijeenkomst wordt gehouden in zalencentrum Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, 3743 KN Baarn, aanvang 11 uur.

Interessegroep Genealogie
De Interessegroep Genealogie van HCC is een levendige groep die adviseert over bijvoorbeeld genealogische softwarepakketten en de mogelijkheden van internet op dit gebied. De groep biedt een omvangrijk netwerk om kennis en ervaringen uit te wisselen en geeft cursussen door heel het land. Daarnaast exploiteert zij een tweetal websites: de nieuwssite http://genealogie.hcc.nl en www.stamboom.nl

Datum: 

25-05-2013 11:00

Locatie: 

zalencentrum Het Brandpunt
Oude Utrechtseweg 4a
3743 KN
Baarn