Overslaan en naar de inhoud gaan

Genealogie is kennis en informatie delen! Sinds 2005.

Latijns woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina
Helaas werkt de woordenlijst niet bij elke Letter. Je kunt dan beter de zoek pagina gebruiken.
( (1) - (1) A (372) B (82) C (474) D (224) E (150) F (160) G (73) H (68) I (218) J (60) L (91) M (155) N (106) O (90) P (311) Q (56) R (73) S (285) T (87) U (55) V (112)
Latijn Aflopend sorteren Vertaling
tabe

wegens tering

tabellarius

(post)bode, loper, brievenbesteller

tabellio

zie tabellarius

tabemarius

winkelier, herbergier

tabemator

zie tabernarius

tabes

tering

tactu apoplexico

door een beroerte, door een aanval getroffen

tactus

getroffen, gewond, gebroken

talemetarius

bakker

talis pater, qualis filius

zo vader, zo zoon

tamen

toch

tandem

eindelijk, tenslotte

tanquam

als, zoals

tapetium artifex

tapijtwerker

tector

dakdekker, stucadoor

tector diomorum

dakdekker, dakmaker

tector laterum

ticheldekker, dakpannenlegger

tector stramineus

strodaklegger, rietdekker

tegularius

pannenbakker, steenbakker, dakpannenlegger

telonei receptor

ontvanger der belastingen

tempore necessitatis

in tijd van nood

tenebras

duisternis

ter

driemaal

ter decies

dertienmaal

ter milesimus

drieduizendste

ter milies

drieduizendrnaal

ternpestive

tijdig, op de juiste tijd

ternplarius

ridder van de Orde der Tempeliers,

terra decimalis

tiendenland (land waarvan men een tiende deel van de oogst aan de eigenaar moet afstaan, soort pachtsysteem, zie ook decima)

territorium

land

tertiam

derde

tertio

op de derde, met de derde

tertius

(vrw.-a) derde

testes

getuigen, doopgetuigen, huwelijksgetuigen

testes)iierunt

getuigen zijn geweest

testibus

met als getuigen

testis

getuige, doopgetuige, huwelijksgetuige

textor

wever

textores

wevers

thesaurarius

schatbewaarder

thorum

bed

thorus

bed

thysicus

teringlijder

thysis

tering

tinc(t)io

doop

tinctor

textielverver

tomeator

draaier, beeldhouwer

tonsor

barbier, schapenscheerder

toparcha

heer van een erfgoed

transiens

reiziger