Overslaan en naar de inhoud gaan

Genealogie is kennis en informatie delen! Sinds 2005.

Latijns woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina
Helaas werkt de woordenlijst niet bij elke Letter. Je kunt dan beter de zoek pagina gebruiken.
( (1) - (1) A (372) B (82) C (474) D (224) E (150) F (160) G (73) H (68) I (218) J (60) L (91) M (155) N (106) O (90) P (311) Q (56) R (73) S (285) T (87) U (55) V (112)
Latijn Aflopend sorteren Vertaling
S.(S.)

susceptores

S.P.Q.

senatus populusque ...

S.R.E.

Sancta Romana Ecclesia

s.s.

sancti

S.T.D.

sanctae theologiae doctor

sabbati dies

zaterdag

sabbatum

zaterdag

sacel.

sacellanus

sacellani

kapelanen, onderpastoors, geestelijken die de

sacellanus

kapelaan, onderpastoor, hulppriester

sacellum

kapel

sacer

heilig, gewijd

sacerdos

priester, kapelaan

sacra baptismatis unda ablutus

gezuiverd door het Heilig Water van het doopsel

sacra communio

de Heilige Communie

sacramentaliter

sacramenteel

sacramentis munitus

voorzien van de sacramenten

sacramento sacri olei munitus

voorzien van het Heilig Oliesel

sacramentum

sacrament

sacramentum extremae unctionis

het sacrament van het Laatste Oliesel

sacramentum matrimonii

het sacrament van het huwelijk

sacramentum poenitentiae

het sacrament van de Biecht

sacrista(nus)

misdienaar, koster

sacro oleo provisus

voorzien van het Heilig Oliesel

saepius

vaak, meerdere malen

saldus

waardeloos, ongebruikt, schuldig

samiator

slijper, polijster (van wapens en gereedschap)

sanctae theologiae doctor

doctor in de godgeleerdheid

sanctimonialis

religieus, devoot, heilig persoon

sanctis sacramentis

met de Heilige sacramenten

sanctum sanctorum

het Heilige der Heiligen

sanctus

(vrw.-a) heilig

sanguinem spuens

bloed spuwend

sanguinis fluxum

bloedvloeiing, bloedstroom

sartor

kleermaker, snijder

sartrix

kleermaakster

satelles

vazal, leenman, gewapend bediende

satrapa

stadhouder, leenman

sc.

scilicet

scabini

schepenen, wethouders

scabinus

schepen, wethouder

scandularius

dakdekker

scilicet

namelijk, te weten

scindere

uit-, weghalen (bij een bevalling)

scissum

eruitgerukt

sclatorius

dakdekker, leidekker

sclopetus

buks, geweer, geweerschot

scolas.

scolasticus

scolasticus

scholaster, hoofdschoolmeester (vaak een geestelijke)

scoparius

straatveger, bezembinder