Overslaan en naar de inhoud gaan

Genealogie is kennis en informatie delen! Sinds 2005.

Latijns woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina
Helaas werkt de woordenlijst niet bij elke Letter. Je kunt dan beter de zoek pagina gebruiken.
( (1) - (1) A (372) B (82) C (474) D (224) E (150) F (160) G (73) H (68) I (218) J (60) L (91) M (155) N (106) O (90) P (311) Q (56) R (73) S (285) T (87) U (55) V (112)
Latijn Aflopend sorteren Vertaling
translatus

overgebracht

trecentesimus

driehonderdste

trecenti

driehonderd

trecenties

driehonderdmaal

tredecim

dertien

tredecimus

dertiende

tregemini

zie trigemini

tres

drie

tria

drie

tria milia

drieduizend

tribunus

overste, bevelhebber, gildemeester

tribus

gilde, vereniging, geslacht, familie, stam

tribus habitis proclamationibus

na de drie huwelijksafkondigingen

tribus proclamationibus praemissis factis

na de drie huwelijksafkondigingen

tricenarius

dertigjarige, dertiger

tricesimo

op de dertigste, met de dertigste

tricesimus

dertigste

tricies

dertigmaal

triennis

drie jaar oud

trigamus

driemaal getrouwd geweest

trigemini

(vrw.-ae) drieling

triginta

dertig

trimestris

drie maanden

trinepos

kleinzoon van een achterachterkleinkind

trineptis

kleindochter van een achterachterkleinkind

trinitas

Heilige Drie-eenheid, Drievuldigheid

Trinitatis

Drievuldigheidszondag

tritavia

grootmoeder van de betovergrootvader

tritavus

grootvader van de betovergrootvader

tritor

dorser

triturator

dorser

tumulatus

begraven

tussi

door hoest

tutela

voogdij(schap)

tutor

voogd, beschermer

tutoris

van de voogd

tutrix

voogdes, beschermster