Overslaan en naar de inhoud gaan

Genealogie is kennis en informatie delen! Sinds 2005.

Latijns woordenboek

Wilt u zoeken? Ga dan naar de zoek pagina
Helaas werkt de woordenlijst niet bij elke Letter. Je kunt dan beter de zoek pagina gebruiken.
( (1) - (1) A (372) B (82) C (474) D (224) E (150) F (160) G (73) H (68) I (218) J (60) L (91) M (155) N (106) O (90) P (311) Q (56) R (73) S (285) T (87) U (55) V (112)
Latijn Oplopend sorteren Vertaling
ambo parochiani

beiden van deze parochie

ambo hic nati

beiden hier geboren

ambo

beiden

amatinus

tanteskind van vaderszijde, kind van vaderszuster, volle neef/nicht

ama

aam (oude wijnmaat)

alutarius

bereider van zacht leer,leerlooier, lerenschoenenmaker

alumnus

pleegzoon, leerling, discipel, beursstudent

alumna

pleegdochter

altera die

de dag daarna, de andere dag

altera

(vrw. enkelvoud en onz. meervoud) andere

alter

een andere

altare

altaar

alpha et omega

van a tot z, van het begin tot het einde

allodium

eigendom, eigen bezit (zonder enige leenplicht)

allegatus est pro patre

aangewezen is als vader

alius

ander

aliunde

van elders

aliquot

enige

aliquis (vrw. aliqua)

iemand, een of andere

alio latere

aan de andere zijde

alii ... alii

sommigen ... anderen

alienum corpus

vreemd element

alienigenus

buitenlands

aliegenus (vrw. -a)

geboren in den vreemde

alibi

elders

alias ...

anders genoemd, anders geheten, anders gezegd

alia fine

aan het andere einde

alegenus

(Grieks) geboren in den vreemde

agynus

(Grieks) man zonder vrouw

agricultura

akkerbouw, landhuishoudkunde

agricultor

landbouwer, boer

agricolae

boeren

agricola

landbouwer, boer

agrestis

landbouwer, boer

agrarius

landbouwer, boer

agnomen

bijnaam

agnitio

erkenning (van een onwettig kind)

agnatus (vrw.-a)

verwant van vaderskant

agnatio

bloedverwantschap van vaderszijde

agicessatio

braakligging

agere porcos

de varkens hoeden

agere

doen, handelen

ager novalis

braakland, omgeploegd land dat men onbebouwd laat liggen

ager

veld, akker

affinitis

aanverwantschap, zwagerschap

affinitaiis

van de zwagerschap

affinis

huwelijk met de kinderloze Weduwe van iemands broer, zwager, aanverwant, aangehuwd, verzwagerd

affines

verwanten aan vrouwelijke zijde

affidati

verloofden

aeternum

voor eeuwig, eeuwigheid